Åmål-Dals Filatelistförening

Möten hösten 2020 – våren 2021

  • På grund av pågående pandemi har vi beslutat att ställa in alla möten i höst och tills vidare våren 2021 

•••••••••

Från och med 2021: Alltid andra tisdagen i månaden. Plats Åmålsgården 18.00

Kontakt: Per Åke Söderquist

ÅMÅL-DALS FILATALISTFÖRENING
c/o P-Å Söderquist, Malmgatan 9, 662 33 Åmål. 070–143 85 38

Styrelse

  • Ordförande och sekreterare Per Åke Söderquist   070–143 85 38
  • Vice Ordförande Kaare Kvist 070–642 99 63
  • Sekreterare Roland Christiansson 070–633 27 76
  • Kassör Mats Andersson 070–584 15 29
  • Cirkulationsansvarig Rolf Öhrn 0532–142 59

Egen hemsida här från 21 september 2012

Drivs av Wordpress, av Cynatic