Alvesta Frimärksklubb

Månadsmöten andra tisdagen i månaden under januari-maj och september-december
Klockan 19.00. klubblokalen på Föreningsgatan 1 i Alvesta

Kontaktperson: Jimmi Ljungberg, Kungsvägen 124 E, 352 44 Växjö. Tel. 073–861 334