Allmän idébank om Frimärkets Dag

Det är viktigt att vi ordnar vi Frimärkets Dag för att göra reklam för vår hobby och värva medlemmar till våra föreningar. De föreningar som gör detta syns utåt och visar därmed att de lever! Varje förening har i sina stadgar (ändamålsparagrafen) en text om att föreningen ska svara för att främja filatelin och samlandet av frimärken och vykort. Konsekvensen av denna paragraf blir att föreningens styrelse arbetar för att ordna till exempel Frimärkets Dag, frimärks- och vykortsutställningar, mässor eller samlarrundor.

 • A och O. Försök hitta en lokal i närheten av en plats där det rör sig mycket folk. För ett enkelt arrangemang kan det vara ett bibliotek (oftast gratislokal). För större arrangemang en annan typ av lokal. Försök alltid att hitta en plats där det är mycket folk i rörelse: i eller i närheten av ett köpcenter eller annan bra lokal. Målet måste vara minst 100 besökare vid Frimärkets Dag.
 • Affischera mycket och gärna minst en vecka före arrangemanget. Anslagstavlor, butiker, skolor och företag, kommunen. Affischera gärna en vecka före genomförandet av Frimärkets Dag och kontrollera om affischerna sitter kvar ett par dagar före Frimärkets Dag. Upprätta gärna en förteckning över anslagstavlor och uppdatera den efter varje genomförd Frimärkets Dag. Affischer till affischeringstavlor bör vara i A4-format. Sker Frimärkets Dag i en kommunal lokal till exempel bibliotek så bistår vissa kommuner med egna affischer och egen annonsering.
 • Affischera om föreningens möten. Bjud in besökarna till era kommande möten. Kopiera gärna höstens mötesprogram och lämna över det till intresserade.
 • Annonsering. Butiken, Posten lokalt, ett studieförbund eller kommunens kultur- och fritidsnämnd kan säkert stå för en liten annons i lokalpressen. Fråga, det kostar inget. Tala med föreståndaren för butiken – kanske kan denne sponsra en liten annons i  sitt vanliga reklamutskick. OBS! Detta måste göras i mycket god tid. Samarbeta gärna med en tidning som kan bli medarrangör mot att tidningen står för annonsen.
 • Auktion: Ordna en liten auktion på Frimärkets Dag. Det har jag goda erfarenheter av. Det drar till sig fler besökare.
 • Barnaktiviteter: Fiskdamm med frimärkspriser.
 • Frimärksklipp. Ge barn gratis frimärksklipp, kanske blir de intresserade: ordna ett litet plockbord. Gratis för barn, 20 kronor per påse till vuxna.
 • Före genomförandet av Frimärkets Dag bör föreningen ha ordnat ett informationshäfte om föreningens aktiviteter. Till detta är det lämpligt att man bifogar terminens aktuella program. Häftet lämnas till intresserade besökare med en inbjudan till kommande möten.
 • Försäljning av nya frimärken. Kontakta gärna privatpersoner/organisationer eller vilka det kan vara för att på det sättet få beställning på de nya frimärkena som givetvis också ska säljas under dagen.
 • Handlare. Bjud in någon frimärks- eller vykortshandlare som bor i trakten.
 • Kontakta ditt lokala postombud och försök att få boka in en bra plats för utställning, försäljning med mera. Passar det inte där, försök hitta en annan bra lokal
 • Lokalpressen. Centralt från SFF skickar vi ut pressmeddelande men det är även bra om den lokala föreningen stöter på tidningar och radio. Bäst av allt är en artikel i förväg. Kalla gärna till en liten presskonferens där ni berättar vad ni ska göra på Frimärkets Dag. Försök hitta något att locka med.
 • Lotteri. Försök få butikerna att skänka lite vinster.
 • Skolorna. Tänk på att ungdomar är nästa generations samlare. Kontakta skolorna för att få dela ut någon lapp, kanske komma till skolan och berätta lite om Frimärkets Dag och om frimärkssamlande. Kanske ordna någon tävling, teckningstävling brukar vara populärt
 • Studiecirkel. Planera gärna Frimärkets Dag genom en liten studiecirkel. Kontakta ett studieförbund som säkert kan hjälpa till i samband med annonseringen.
 • Tänk på temat på Frimärkets Dag. Samarbeta gärna med andra föreningar, kanske hembygdsföreningen på orten.
 • Uppdatera föreningens hemsida med aktuell information om genomförandet av Frimärkets Dag
 • Utställning. Det finns säkert någon utställare i klubben. Låt denne ställa ut en del av sin samling och låt denne berätta om sitt samlande och sin samling.
 • Värdering: En del har kanske frimärken, brev och vykort som de vill få värderade. Hjälp dem med det. Ge goda råd!
 • Värva medlemmar! Förbundet har en kampanj och det är viktigt att vi blir fler anslutna till SFF och till de lokala föreningarna. 

Uppdaterad senast 160923