Alla exponat till Hallfrim finns här

Nu har vi fått en lista på alla antagna exponat till utställningen Hallfrim 2016 i Halmstad i augusti. Det är både nationell och regional utställning.

Antal antagna exponat i nationell och regional klass (preliminär sammanställning)
Mästarklass 6–0
Traditionell 9–6
Posthistoria 12–10
Helsaker 2–4
Aerofilateli 1–0
Motivfilateli 5–1
Litteratur 9
Ungdom 13–3
Open 6–3
Vykort 9–2

Totalt 72–29

Grön text = regional klass. Övrigt = nationell

Inbjuden klass

1–3 Sverige, förfalskningar

Sveriges Filatelist-Förbunds Expertråd

Ett urval från den förfalskningssamling som Expertrådet inom Sveriges Filatelist-Förbund genom donationer byggt upp sedan 1981

4–6 Djur

Åke Rietz                                                  Halmstad

Exponatet utställt i ungdomsklass 1966

7  One penny black (En penny svart) – världens första frimärke

Åke Rietz                                                  Halmstad

En ram ur Åke Rietz exponat 2016

8–15  Sweden – Postal Documentation 1595–1855 (Svensk postal dokumentation)

Lennart Ivarsson                                     Falkenberg

Poststämplar, posttjänster, posttaxor, avgifter och dokument

16–20 Varberg och dess postvägar före 1960

Bengt Bengtsson                                       Varberg

Exponatet behandlar inledningsvis kronopost och soldatpost samt därefter postföringen vid Varbergs postkontor och de postvägar som från 1874 utgick från Varbergs postkontor

21–26 Viking Time  (Vikingatiden)     

Gunnar Dahlvig                                      Halmstad

En skröna om ett vikingatida nyhetsmagasin med TIME Magazine som förebild. Sanningshalten kan dock vara tvivelaktig

27–29 Vykort utgivna av Hjalmar Ericsons förlag Kungsbacka

Bengt Sagsjö                                            Kungsbacka

Hjalmar Ericson hade en manufakturaffär vid torget i Kungsbacka under åren 1901 – 1909. Med hjälp av en fotograf åkte han runt och fotograferade i Kungsbacka och dess omgivningar. Han är själv med på många kort.

30 Privattagna kort från Kungsbacka

Bengt Sagsjö                                            Kungsbacka

Många privatpersoner tog en rulle film och lämnade den till fotografen, som framkallade filmen. Inlämnaren kunde få kopior med vykortsbaksida, vilken dock saknar text, vilket gör det svårt att identifiera motivet.

Mästarklass

101–110 Mail routes and cancellations to and from the mainland of the County Kalmar 1584–1950 (Postrutter och stämplar till och från fastlandet från Kalmar län 1584–1950)

Gert Fredriksson                                     Rättvik

Exponatet visar utvecklingen av postvägarna till och från Kalmar läns fastland, med hjälp av brev, stämplar och dokument

111–118 Private Ship Letter Stamp Issuing Companies; up to 1900 (Privata skeppsbrev till 1900)

Jan Berg                                                   Stockholm

Essays, proofs, issued stamps, varieties, cancellations and usages from the ship letter stamp issuing companies in operation in most parts of the world during the second half of the nineteenth century
(Essäer, provtryck, utgivna frimärken, varianter, stämplar och användandet av skeppsbrev,  från företag i större delan av världen under andra hälften av artonhundratalet)

119–128 Swedish Militaries & Volunteers in War, Campaigns or in active Service Abroad  1582–1905 (Svenska militärer och frivilliga i krig, kamper och aktiv tjänst utomlands 1582–1905)

Richard Bodin                                          Skogås

Exponatet visar postkommunikation inklusive särskilda postarrangemang för svenskar i krig, under militära kampanjer eller i aktiv militärtjänst utomlands. Alla svenska krig och de mest intressanta militära frivilliga hos främmande makt visas med postal objekt

129–136   1890–1942 – The second Period of Postal Stationery in Sweden (Den andra perioden med helsaker i Sverige)

Lennart Daun                                          Brämhult

After the first period (1842–1897) changes took place on postal stationery in Sweden (new sizes, new layout and printing dates occurred), forming the second period from 1890 until 1942
(Efter den första perioden (1842–1897) skedde förändringar på helsaker i Sverige (nya storlekar, ny layout och tryckdatum inträffat), som bildar den andra perioden från 1890 till 1942)

 

137–144   The American Civil War 1861–1865 – Background, Course of Events and Aftermath (Det amerikanska inbrödeskriget 1861–1865 – bakgrund, händelser och efterspel)

Anders Olason                                         Uppsala

En skildring av det amerikanska inbördeskriget. När, varför, hur och var.

145–152 The History of Chemistry (Kemins historia)

Bengt-Göran Österdahl                           Örsundsbro

Kemins historia från hur vi upptäcke att använda naturen i förhistorisk tid fram till dagens kemi och de stora problem den har orsakat vår gemensamma miljö

Beteckningarna (N) och (R) i det följande, anger om exponatet ställs ut i nationell eller regional utställning

Traditionell klass 

201 – 208 (N) Sverige vapentyp, liggande lejon, ringtyp tandning 14 och tandning 13,  1858–1879

Lars Ekberg                                             Trollhättan

Nyansbestämda märken, varianter samt hur de användes på olika typer av försändelser

209–216 (N) Ringtyp – nyanser och färgstyrkor

Christer Karlsson                                    Lindesberg

Exponatet fokuserar på ringtypsmärkenas alla färger och breda variation av nyanser

217–222 (N)   Classic Sweden 1855–1877 (Klassiskt Sverige 1855–1877)

Peter Stommendal                                    Trollhättan

De sex första utgåvorna av svenska frimärken med nyanser i ostämplat och stämplat skick, varianter samt användningsområden på försändelser

223– 228 (N)   Gustav V profil vänster 1921–1936

Stig Persson                                             Halmstad

Nyanser, pappersvarianter och postal användning

229–233 (N)   Tjänstefrimärken i litet format 1910–1919

Lennart Hultgren                                     Åkarp

Provtryck och de olika valörerna på papper med olika vattenmärksvarianter samt användning på försändelser

234–239 (N)   Göteborgs Lokalpost 1888–1951

Lars Haagen                                                                 Linderöd

Lokalpostens historia med provtryck, frimärken, häften, försändelser och portosatser

240–244 (N)   Svensk svarslösen 1968–1978

Poul M Nielsen                                         Espergærde, Danmark

Ett fantastiskt samarbete mellan en privat firma och postverket

245–249 (N)   Great Britain – Queen Victoria. The line-engraved issues (Storbritannien – Drottning Viktoria. Linjerade utgåvor)

Hans H Blom                                           Bergen, Norge

Exponatet viser utviklingen av de første britiske utgavene i ståltrykk fra utkast, prøvetrykk og verdens förste frimerke i 1840 og fram til 1880

250 (N) Thule 1935–1937

Claes Hederstierna                                  Falkenberg

Thules provinsmärken, uppsatta och katalogiserade enligt senaste rön och forskning

251–258 (R) Bandfrimärken 1920–1936

Ingvar Åkerberg                                      Jönköping

Periodens bruksfrimärken visas i femstrip och fyrblock med olika nyanser och papperssorter. Färgprover, normalprover, avarter visas. Postal användning visas med olika försändelser

259–266 (R) Tysklands första emissioner bröstsköldarna och högvalörerna 10 och 30 groschen

Jan-Olof Ljungh                                       Falsterbo

De första emissionerna ostämplade, stämplade på brev i nyanser, enheter och varianter och de olika valörernas huvudsakliga användningsområden

267–271 (R) The Stamps of Egypt 1874–1934 (Egyptens frimärken 1874–1934)

Sven-Göran Larsson                               Svalöv

Traditionell samling med nyanser

272–275 (R) 1938 års jubileumsutgåva, Gustaf V 80 år

Valter Skenhall                                         Staffanstorp

De tre jubileumsfrimärkena 5 öre, 15 öre och 30 öre samt det helsaksbrevkort som utgavs med samma design på valörtecknet som frimärkena så som de fanns tillgängliga på postkontoren samt hur frimärkena och helsaken använts i postala sammanhang

276 (R) Halmstads Lokalpost 1945– 1947

Claes Hederstierna                                  Falkenberg

Exponatet visar framställning och användning av en av den så kallade. tredje periodens lokalposter.

277 (R) Skilling Banco

Staffan Bengtsson                                     Halmstad

Sveriges fem första frimärken i nyanser, varianter, eftertryck och på brev

Posthistoria

301–305 (N) Tidiga svenska poststämplar 1686–1830

Sven-Börje Ewers                                    Lund

Exponatet omfattar Stockholms stämplar 1686–1830 och övriga Sveriges stämplar fram till 1830 och hur de användes på olika typer av brev

306–313 (N)   Sverige – Tjänsteförsändelser 1920–1990

Valter Skenhall                                         Staffanstorp

Exponatet visar tjänsteförsändelser enligt den tjänstebrevsrätt som gällde f.o.m. 1 juli 1920 och upphörde 30 juni 1990

Valter Skenhall

Valter Skenhall

314–321 (N) Falkenbergs posthistoria i äldre tider

Roland Andersson                                    Falkenberg

När posten kom till Ätradalen. Olika typer av transporter

322 – 329 (N)   Svenska postlinjer – från Snällpost till Gångpost 1830–1879

Ulf Sahlberg                                             Malmö

Snällpost, Diligenspost, Ångbåtspost, Järnvägspost, Gångpost inkl. Kronopost 1830–1879

330–337 (N)   ”Carte Postale” – The Postcard Service from Sweden to abroad during the first period 1872–1939 (Postkort – postkortsservice från Sverige till utlandet under den första perioden 1872–1939)

Staffan Ferdén                                          Märsta

The exhibit shows the great development that took place during the postcards first 68 years.
(Exponatet visar den stora utvecklingen som inträffade under postkortens första 68 år)

338–344 (N) Brevkortets posthistoria i Sverige 1872–1911

Tomas Karlsson                                      Bromma

Exponatet visar brevkortet som postal tjänst i Sverige under de 40 första åren

346–352 (N) Madeira Postal History 1778–1945 (Madeiras posthistoria 1778–1945)

Björn Jonasson                                        Hestra

Exponatet visar tiden före och under frimärkstiden. Posttaxor, postala perioder, postrutter och frimärken

353–357 (N)   Posthistoria från Jämtland 1717–cirka 1930

Sigvard Grelsson                                     Östersund

Stämpeltyper vid postanstalter i Jämtlands län, på frimärken, kvitton, försändelser (inkl. kronopost), portosatser, ångbåt och någon lantbrevbäring

358–362 (N) Kenya – Uganda – Tanganyika (KUT). Censurpost, tjänstepost, läger/fångpost i samband med andra världskriget

Bertil Ljungh                                            Limhamn

Belyser företeelserna i samband med andra världskriget

363–366 (N) Uddevallapost och poststämplar 1713–1948

Kjell A. Eriksson                                      Uddevalla

Presenterar utvecklingen vid posten i Uddevalla med betoning på poststämplarna

367 (N)   Seden – Denmark: Mail in Öresund region 1848–1869 (Seden – Danmark: Post i Öresundsregionen 1848–186

Peter Wittsten                                           Rungsted Kyst (DK)

The Development of Mail between Denmark and Sweden in the Öresund Region with special Focus on the near Zone Rates valid in the Period
(Utvecklingen av post mellan Danmark och Sverige i Öresundsregionen med speciell fokus på taxor under perioden)

368–371 (N)   Stempel og posthistorie kring postkupéekspedisjonane på Södra Stambanan

Audun Hanstveit                                      Bergen, Norge

Eksponatet tek føre seg sendingar og stempel ned anknyting til postkupéekspedisjonane på Södra Stambanan. Det er lagt særleg vekt på PKXP nr. 2 og sendingar til og fra utlandet

372–377 (R) Posthistoria för vykortssamlare

Per Gustafson                                          Uppsala

Exponatet visar och berättar hur mycket spännande posthistoria man kan utläsa av gamla vykort

378–382 (R) Posten och postvägar i Uppland

Giselher Naglitsch                                   Märsta

Postanstalternas och postvägarnas inrättande och förändringar i Uppland från 1636 till ca 1885

383–387 (R) Hällristningar 1954–1972

Per-Olof Jansson                                     Bohus

Exponatet beskriver hur utgåvan använts för att betala de olika postala tjänster som fanns under perioden både inrikes och utrikes

388–392 (R) Austria Costume Issue 1948–1963

Per-Olof Jansson                                     Bohus

Exponatets syfte är att beskriva hur utgåvan användes för att betala de olika tjänster som var tillgängliga under perioden

393–395 (R)   Svenska inrikes postanvisningar 1945–47

Gunnar Dahlstrand                                 Hisings Kärra

Från ett ”plundrat” parti har jag gjort en studie över en anvisnings olika produktionsled

396 (R)   The Crimean War Efforts in the Baltic – the Events in a Postal Perspective

Göran Persson                                        Östhammar

Under Krimkriget genomförde de engelska och franska flottorna en blockad av de ryska och finska sjötransporterna i Östersjön. Exponatet visar postvägar och porton till och från blockad-flottorna och beskriver påverkan på postgången omkring Östersjön.

397 (R)   Brevkort med särskild adressremsa

Kjell Arvidsson                                        Hässleholm

Brevkort för användning i skrivmaskin

398 (R)   Perfins

Stellan Swenson                                       Olofström

Visar föregångare till perfins i England och Sverige, tidiga perfins i England och svenska försändelser med perfins

399 (R)   Färgade halländska stämplar

Staffan Bengtsson                                     Halmstad

Färgade halländska stämplar från förfilateli till modern tid

400 (R) Halmstads första poststämplar

Staffan Bengtsson                                     Halmstad

Halmstads poststämplar 1819–1921

Helsaker

501–508 (N) Sveriges brevkort 1872–1921

Louise Lindblom                                      Bergen Norge

Exponatet visar av svenska postverket utgivna brevkort, både enkla och dubbla

 509 (N)   Sveriges tjänstebrevkort 1–3

Sven Påhlman                                          Ängelholm

De olika klichétyperna, färgnyanserna, kartongtyperna samt olika postala funktioner beskrivs

510 (R)   The Formular Cards of France 1870 & 1873 (Franska formulärkort  1870 och 1873)

Lars-Olof Nilsson                                    Trelleborg

Formulärkorten för postgång med bemannad och obemannad ballong under Paris belägring 1870–71 samt de första utgåvorna av brevkort utan värdestämpel 1873

511 (R) The Formular and Postal Cards of Chile 1871–72 (Chilenska formulärkort 1871–1872)

Lars-Olof Nilsson                                    Trelleborg

Chiles många utgåvor under ett år av formulärkort och brevkort

512–514 (R)   The first Postal Cards of Austria-Hungary (Österrike-Ungerns första brevkort)

Lars-Olof Nilsson                                    Trelleborg

Österrike-Ungerns 28 brevkort 1869–1874 I olika typer och varianter.

515–517 (R)    Sveriges kortbrev 1889–1922

Louise Lindblom                                      Bergen, Norge

Exponatet visar av svenska postverket utgivna kortbrev

Aerofilateli

518–524 (N)   Svenska luftpostförbindelser till utlandet 1920–1945

Stig-Arne Svensson                                  Gnosjö

Åskådliggör luftpostens tidiga befordringsvägar från Sverige till utlandet 1920 – 1945. Portosatserna redovisas i allmänhet i detalj.

Motivfilateli

525–529 (N)   En tur med den spårbundna stadstrafiken

Kalle Berg                                                Linköping

En filatelistisk beskrivning av hur en tur med den spårbundna stadstrafiken kan gestalta sig för en betraktare som följer med på turen

530–533 (N)   Igelkotten, dess liv och leverne

Bertil Eriksson                                         Tyresö

Ger fakta om igelkotten, hur den lever, vad den lever av och dess fiender

534–538 (N)   Om du bott i Jämtland

Göran Modén                                          Frösön

En filatelistisk berättelse om hur det är att leva och bo i Jämtland, i glädje och sorg, i arbete och fritid

539 (N)   1929 – Ett märkesår för utställaren

Gunnar Dahlvig                                      Laholm

Utställaren och vad som hände ute i världen under hans födelseår

540–547 (N)   Toys and Games as Preparations for adult Life (Leksaker och spel som förberedelser för ett vuxet liv)

Sofia Grönqvist                                        Hammarö

Exponatat visar leksaker och lekar utifrån hur de förbereder barnen för ett liv som vuxna

548 (R) Livet i byn

Sven-Olof Elison                                      Varberg

En berättelse om en sjuårings upplevelser i Byn under året

Litteratur

601 Facit Special Classic 2016

Facit Förlags AB

Specialkatalog över de nordiska ländernas frimärken fram till 1951

602 Facit Norden 2016

Facit Förlags AB

Specialkatalog över de nordiska ländernas frimärken från 1951 och framåt. Innehåller också en förenklad del av ländernas frimärken före 1951

603 Facit Sverige 2015

Facit Förlags AB

Katalog innehållande Sveriges frimärken, svensk privat lokalpost, brevmärken från Höstsol och brevmärken Svenska Flaggan

604 Facit Postal IX

Facit Förlags AB

Specialkatalog innehållande svensk postal historia, ortstämplar och övriga postala stämplat

605 Motivsamlaren 2015

Svenska Motivsamlare SMS 

Motivsamlarnas medlemstidskrift

606 Militärpostal Tidskrift nr 78/2015 och nr 79/2016

Staffan Karlsson                                      Järfälla

607 Aktuellt om Posthistoria nr 13/2016

Staffan Karlsson                                      Järfälla

608 Häftessamlaren årgång 2015

Riksföreningen Häftessamlarna

609 Utställningskatalog HALLFRIM 2016

Ungdom A (upp till och med 15 år)

701–702 (N) Svenska bandmärken 1920–1936

Victor Stommendal                                   Trollhättan

Svenska bandmärken i ostämplat skick och olika användningsområden på förrän

703–706 (N) Swedish Coil Stamps 1920–1938 (Svenska rullfrimärken 1920–1938)

Oscar Stommendal                                  Trollhättan

Svenska bandmärken med nyanser, varianter samt användningsområden på försändelser

707–710 (N)   Flaggor i världen

Kristoffer Barkenfelt                                Skara

Olika flaggor från länder i världen samt deras historia och ursprung

711–712 (N) Fotboll

Felicia Nordlund                                      Skara

Fotbollsspelets historia, spelarnas roller, VM i fotboll, klubbfotboll

713–714 (N) Vinter OS

Tobias Staf                                               Skara

Exponatet visar de Olympiska spelens historia, vinter-OS ursprung och vinter-OS-spel år efter år

715 (N)   Katter

Janatan Barkenfelt                                   Skara

Beskrivning av kattraser och lite av dess historia och ursprung

716–717 (N) Dans genom tiderna

Elizabeth Espinoza                                   Skara

Jag berättar om dansens ursprung (folkdans) och betydelse. Olika typer av danser

718–719 (N) Min del av världen

Elizabeth Espinoza                                   Skara

I mitt exponat kommer ni att se åtta länder i Mellanamerika, historia, kultur, tradition

720–721 (N)   Big Animals on the Planet Tellus (Stora djur på vår planet)

Gabriel Petersson                                    Staffanstrop

Exponatet visar några av de Big Animals som lever eller har levt på vår planet Tellus. Jag vill berätta i vissa fall var, när och hur de levat/lever samt hur många som finna kvar

722 (N)   Svampen, ett äventyr

Stella Pedersson                                       Huddinge

723 (N)   Hästen

Stella Pedersson                                       Huddinge

724 (N)   Dinosaurier

Oscar Magnusson                                   Tyresö

725 (R)   Fotboll

Thomas Bah                               Kista

726 (R)   1900-talets kungar i Sverige

Zack Stenberg                             Huddinge

Ungdom B (16–18 år)

727–728 (R) En båtresa i Norden

Rasmus Edström                                      Skara

Samlingen beskriver sjöfarten i Norden

Ungdom C (19–21 år)

729–731 (N) Alfred Nobel and the Swedish Nobel Prize Winners (Alfred Nobel och svenska Nobelprisvinnare)

Cecilia Nilsson                                         Huddinge

Open

801–805 (N)   Släktnamnet Fåhræus och dess ’bokstavliga’ komplikationer

Ann-Mari Fåhræus                                  Horn

Utgångspunkten är bakgrund till släktnamnet, några kända bärare av detsamma och därefter svårigheten att stava det rätt, exemplifierat med kuvert med felstavad adressat

806–810 (N)   Lace: Meagre Livelihood – Magnificent Luxury (Spets: Enastående lyx)

Margareta von Bahr                                Trollhättan

Exponatet fokuserar på spetsarnas betydelse, från medeltiden till i dag. Inte många har klart för sig deras sociala, kulturella och ekonomiska betydelse

811–815 (N)   Barnböcker – ett frimärke blir till

Sofia Grönqvist                                        Hammarö

Exponatet utgår från den svenska utgåvan på temat barnböcker från 2010. Exponatet visar vägen från valt tema till färdig utgåva

816–819 (N)   DANICA

Finn Nielsen                                             Helsingborg

Danmarks historia på utländskt material

820–826 (N)   Mission och kommunikation i Kongo – med Svenska Missionsförbundets söndagsskola

Joel Yrlid                                                  Borås

Svenska Missionsförbundets arbete i Kongo, vilka blev missionärer och hur reste de till Kongo och mellan sina missionsstationer. Hur skedde posthanteringen.

827–830 (N) Tre generationer jurister under tre kungar

Jan Dahlström                                         Kristianstad

Gamla dokument berättar om tre generationer som levde mellan 1807 och 1931

831–833 (R)   Ersta Diakonisällskap

Mikael Magnusson                                  Hässelby

Exponatet försöker illustrera en institution med frimärken, brev, firmapost och annat

834–838 (R)   Svenska författare på svenska frimärken

Börje Hillfelt                                             Jönköping

Svenska författare på frimärken kompletterat med vykort och författarnas anor

839–840 (R)   Luftskeppet Bodensee 1919–20

Hans-Ove Aldenbrink                              Bankeryd

Exponatet visar olika typer av objekt med anknytning till luftskeppet Bodensee

Vykort A (upp t.o.m. 21 år)

901–902 (N) Våra husdjur

Tina Bah                                                  Kista

Vykort B (över 21 år)

903–905 (N) Vykortshistoria till 1930

Per-Johan Weidolf                                   Växjö

Vykortets historia som börjar med brevkort, brevkort som senare illustreras, först med små illustrationer som sen blir allt större för att ta upp hela skrivsidan

906– 910 (N)   När vi tog tåget till Bökeberg

Sune Brobeck                                           Trelleborg

Exponatet skildrar en tågresa från Trelleborg till bokskogen Bökeberg i början av 1900-talet

911– 915 (N)   På kur till Karlsbad!

Stig Asklund                                             Stockholm

Liv och gäster på en kurort vid förra sekelskiftet

916–920 (N)   Baltiska Utställningen i Malmö 1914

Hans Uno Hansson                                 Kungsbacka

Baltiska Utställningen var en konstindustri- och hantverksutställning med deltagande från de då endast fyra länderna kring Östersjön: Sverige, Danmark, Tyskland och Ryssland

921–925 (N)   Rügen – semesterön med en spännande historia

Bertil Ljungh                                            Limhamn

Teckna en bild av Rügen för att öka kunskapen om Rügen som sådan samt att öka förståelsen för de historiska kopplingarna med Skåne

926–930 (N)   Nils Thomasson, fotografen som berättar Jämtlands historia 1899–1970

Göran Modén                                          Frösön

Jämtland och Härjedalen har fått mycket av sin historia dokumenterad genom samefotografen Nils Thomassons bilder

931–933 (N) Tennismodet genom tiderna

Gunnar Dahlvig                                      Laholm

Visar damernas och herrarnas klädsel utvecklats sedan lawntennisen slog igenom vid slutet av 1800-talet

934–938 (N)   White Star Line vs Cunard Line 

Einar Nagel                                              Lerum

Kampen mellan två av Europas mest berömda passagerarrederier

939–941 (R)   Västgötars val av vykort – och vad de kan berätta

Ann-Mari Fåhræus                                  Horn

Frankerade och postbehandlade moderna vykort som tävlingssvar åren 1986–1989. Deras motiv står för berättelsen och de illustrerar olika teman och kommenteras i enlighet med dessa

942–946 (R)   Sjukhus i Stockholms län

Hans Magnusson                                     Vallentuna

Exponatet visar tidigare och nuvarande sjukhus i Stockholms län och omfattar ca 30 av de 45 sjukhusen i samlingen

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic