Ålands Norden-utgåva visar havslaxen

Den 13 mars 2018 är det dags för en ny utgåva i frimärksserien Norden med frimärken från de nordiska postverken och denna gång står Nordens fiskar i fokus.
För det åländska yrkesfisket har laxen haft stor betydelse och på det åländska frimärket ståtar en silverblänkande havslax, utformad av den välbekante svenske konstnären Lars Sjööblom.

Havslaxen (salmo salar) är silverblank med X-formiga, svarta fläckar på den avlånga, spolformade kroppen. Den kallas också Östersjö- eller Atlantlax. Laxen i Östersjön föder sig främst på strömming och småfisk, vilket gör dess kött vitt till blekgult till skillnad från Atlantlaxens kött som är lätt rosa.

Laxfisket har varit en viktig inkomstkälla för de åländska yrkesfiskarna, framför allt på 1960- och 70-talen. I början kombinerade fiskarna trålning av strömming och vassbuk med garnfisket efter lax på sina fiskebåtar, men rätt snabbt specialiserades de. På ett båtvarv i Geta byggdes flera båtar avsedda specifikt för laxfisket, och en sådan avbildas på frimärkets förstadagskuvert.
I början av 1990-talet begränsades laxfisket kraftigt och fiske med drivgarn förbjöds 2008. Idag utgörs det åländska fisket av ett småskaligt kust- och skärgårdsfiske inriktat på sötvattenarter och endast mindre mängder lax.

Utgivningsdatum 13.3.2018
Konstnär Lars Sjööblom
Upplaga 130 000
Valör Inrikes (1,50 €)
Pris FDC 2,25 €
Frimärkets storlek 40,2 x 27,6 mm
Arkets storlek 2 x 16 frimärken
Papper 110 g/m²
Perforering 12 per 2 cm
Tryckmetod 4-färgsoffset + metal FX
Tryckeri Bpost

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic