Svenska Czeslaw Slania-Samfundet

OBS! Denna sida har nu ersatts av en ny:

http://slaniasamfundet.se

Ordförande: Rolf Korling
Sekreterare: Claes Fellström
Kassör: Arne Sandström
Kontakt: sekreteraren@slaniasamfundet.se

Samfundet har möten två gånger per år. Årsmöte hålls på våren. Utöver årsmötet kan styrelsen kalla till ett höstmöte under oktober eller november. Czeslaw Slania Samfundet är öppet för alla. Medlemskap erhålles genom ansökan, som prövas av styrelsen. För närvarande utgår ingen medlemsavgift. Intresseanmälan för medlemskap görs lämpligen genom E-post till sekreteraren.

På internet från 180201