65 exponat på HUDDEX 2012

Det kommer att visas 65 exponat på HUDDEX 2012 i Huddinge första helgen i mars. Dessutom tillkommer ungdomsexponaten på FRIMUNG 2012.

53 av exponaten finns i bedömningsklasserna, övriga  i inbjuden klass. Stört är intresset för open men det är också stort för posthistoria, motiv och vykort.

Klasserna är följande med antal exponat i varje och antalet ramar per klass:

Open 16 (49)
Posthistoria 11 (42)
Motiv 9 (30)
Vykort 9 (29)
Helsaker 4 (9)
Traditionell 4 (16)

Inbjuden klass  12 (21)

Summa 65 (196)

Utställarförteckningen finns här. (pdf)
Utställarförteckningen för ungdom finns här. (pdf)

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic