24 svenska exponat till AUSTRALIA 2013

Antagningsprocessen till nästa års världsutställning i Melbourne, Australien är nu klar och totalt blev 24 svenska exponat antagna.

Ett så stort deltagande från Sverige vid en FIP–utställning är historiskt och mycket en stor del av denna framgång beror säkert på det utbyte vi genomfört med Australien sedan 2009. Vi har genom detta utbyte kunnat marknadsföra flera nya svenska exponat och även kunnat visa den genomgående höga kvalitet som svenska exponat håller.

Här nedan följer en förteckning över alla de utställare som kommer att representera Sverige med sina exponat. Ramantal anges inom parentes.

FIP mästarklass

 • Jan Berg, Samoa 1836–1895 (8)

Traditionell filateli

 • Bengt Schéle, Sweden – Coat of Arms and Lion Type 1858–1872 (8)
 • Douglas Storckenfeldt, Iceland until 1901 (8)
 • Göran Persson, Sweden – The 4 Skilling Banco (8)
 • Jan Berg, Private Ship Letter Stamp Issuing Companies; up to 1900 (5)

Posthistoria

 • Bertil & Kersti Larsson, Sweden – Postage Due Letter Mail before 1892 (8)
 • Björn Sohrne, Russian–Persian Inter–Postal Relations. Effects on Persian Postal Development (8)
 • Börje Wallberg A Postal History Study of the Usage of Advertising Collars (5)
 • Gunnar Lithén, Cancellations from Swedish steamship mail post offices from 1869 and up to 1951 (5)
 • Gunnar Nilsson, Swedish Unstamped Mail to Foreign Countries (8)
 • Jan-Olof Ljungh, North German Confederation Post sent to Foreign Destinations 1868–1871 (5)
 • Jan–Olof Ljungh, The Eagle Shield Stamps sent to Foreign Destinations 1872–1875 (8)
 • Kjell Nilson, Swedish Postal Rates 1920–1970 (8)
 • Lennart Ivarsson, Sweden – Postal documentation 1595–1855 (8)
 • Richard Bodin, Swedish Militaries & Volunteers in War, Campaigns or in Active Service Abroad 1582–1905 (8)
 • Staffan Ferdén, Swedish Postal Rates and Fees with emphasis on GPU & UPU impact on foreign mail 1875–1907 (5)
 • Stefan Heijtz, St Helena Postal History 1677–1903 (5)
 • Sven Påhlman, Dutch East Indies: Postal Routes and Rates (8)

Litteratur

 • Stefan Heijtz, Specialised Stamp Catalogue of the Falkland Islands and Dependencies 1800–2013

Luftpost

 • Janis Orbe, The Airships and their Journeys 1909–1926 (5)

Astrofilateli

 • Fredrik Ydell, Swedish Rocketmail and Rocket–exhibitions 1961–1975 (5) OBS! UTGÅR då Fredrik blivit juryelev

Helsaker

 • Lennart Daun, 1890 until 1942 – The second period of Postal Stationery in Sweden (8)

Motivfilateli

 • Anders Olason, American Civil War, background, events, aftermath (8)
 • Bengt–Göran Österdahl, The History of Chemistry (8)
 • Jonas Hällström, The History of the Square–rigged Sailing Vessels (8)

Ungdomsfilateli

 • Mathilda Larsson, In the Magic World of Harry Potter (4)

Enramsexponat

 • Leif Bergman, The Office for Post Box Letters in Stockholm 1855–1862 (1)

Jan Berg
Kommissarie

Här finns vår samlade sida om AUSTRALIA 2013

 

Kompletterat 31 januari 2013 med följande som nu finns ovan – och därmed totalt 26 exponat:
Börje Wallberg A Postal History Study of the Usage of Advertising Collars
Jan-Olof Ljungh, North German Confederation Post sent to Foreign Destinations 1868–1871
Stefan Heijtz, Specialised Stamp Catalogue of the Falkland Islands and Dependencies 1800–2013
Fredrik Ydells har exponat utgått då han blivit utnämnd till juryelev.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic