19 procent fler besökare under 2019

Antalet besökare på vår hemsida ökade kraftigt under 2019 jämfört med året före. Särskilt märkbar var ökningen under hösten.

Totalt var det 18,94 procent fler besökare 2019 än 2018.

Ser man på månaderna var det högre under elva av tolv månader. Enda månaden med lägre besöksantal 2019 än 2018 var inte oväntat april. I april 2018 var det nämligen kongressmånad och en sådan brukar innebära extra många hemsidesbesök. Det var dock inget stor minus, endast 2,73 procent.

Största ökningen var det i maj med 43,59 procent. Tvåa kom november med 36.99 procent.

Vi hade minus både 2017 (5,18 %) och 2018 (1,84 %) och därmed har en trend brutits med ett plus på 18.94 %.

Posta en kommentar