17 kom med till LONDON 2015

Vi har nyligen fått antagningarna till nästa års största utställning i Europa bekräftade från utställningsledningen för London 2015.

Intresset för att ställa ut var överväldigande och många utställare runt om i Europa har säkert blivit besvikna då endast en mindre andel av de intresserade kunde antas på grund platsbrist.

De senaste årens stora framgångar internationellt för svensk filateli i kombination med de mycket fina anmälda exponaten från Sverige medförde att vi blir en av utställningens starkaste nationer. Totalt får Sverige delta med 17 exponat i 80 ramar. Jag önskar alla de antagna utställarna lycka till i London i maj 2015.

Jan Berg
Svensk kommissarie

london_2015_antagna_exponat

Posta en kommentar