Kontakt

I Linköping produceras de flesta sidorna genom vår redaktör Ulf Nilsson

Annonser och redaktionellt material: SFT Filatelisten, Teknikringen 1 A, 583 30 LINKÖPING  redaktion@sff.nu
Tel. 0722–52 77 92

I Skillingaryd produceras småannonser,

uppgift till kalender och föreningsmöten

Skicka oss  därför småannonser till: SFF, Box 91, 568 22 SKILLINGARYD. kansli@sff.nu

Uppgift om mötesdagar och material till kalendern: info@sff.nu (SFF, Box 91, 568 22 Skillingaryd)

Drivs av Wordpress, av Cynatic