SfB logo

Nytt och uppdateringar

Eslövia 2021


En rapport.

Årsmöte

Lördag 25 september
Plats: Hos Philea
Läs mer.

Nytt om auktioner

Postiljonen

Läs mer!

Bältespännaren

Nytt nummer ute,
Läs mer!

Postryttaren 2021

Postryttaren 2021

Anmälan.

Facit Special
Classic 2022

Facit Classic

Recension.

Ny sida

Bazarpost

Perfins
Järnvägsfraktmärken
i nya
Facit Sverige
Läs mer!

Perfins
Skyddsperforeringar
i nya
Facit Postal
Läs mer!

Ny sida

Dal Mail
Läs mer.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Dal Mails reklamstämplar

Dal Mail HB inledde sin lokalpostverksamhet i Åmål i mitten av 1997. Under den tid företaget var verksamt (1997-1998) gav man ut fyra olika frimärken. Samtliga saknade valörsiffra men de såldes för 4:-. Undantaget var julmärket 1997 som kostade 2.50.

Dal Mail Dal Mail

Uppenbarligen fick företaget inte den lönsamhet som man hade förväntat sig och det lades ned under andra halvan av 1998.

Dal Mail Dal Mail

De ansvariga för Dal Mail hade dock en hel del innovativa idéer för sin verksamhet och sin frimärksutgivning. Det frimärke som gavs ut den 12 maj 1998 gjorde reklam för Åmåls Miljöhantering AB och gissningsvis hade detta företag betalat Dal Mail för annonsplatsen.

Dal MailDal Mail

Under 1997 använde sig Dal Mail av minst nio olika reklamstämplar. Påpassligt nog lät någon för mig anonym samlare stämpla upp ett antal blad med de olika stämpelavtrycken i röd färg. Som framgår av illustrationen handlar det om reklam för olika evenemang och företag i Åmål.

Dal Mail
Dal Mail Dal Mail

Jag har bara noterat dessa nio stämpelavtryck och med stor sannolikhet är det en komplett uppsättning. Samtliga torde ha kommit till användning under 1997.
Christer Brunström


Upp     Hem