Möts på GOTHEX

Sidan för GOTHEX 2011 är uppdaterad med ett möte.

Lördag 3/9 kl. 13.00–14.00 har Posthistoriska Nätverket  möte i Tabernaklet.

En enda kommentar
  1. Pia Börjeson skriver:

    Lars Haagen och Ivan Hansson kommer att presentera föreningens senaste initiativ, NETEX. De svara på frågor om föreningen och internetutställningarna samt visar på dator hur det går till.
    Välkommen!

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic