Kristianstads Filatelist- och Vykortsklubb

kristianstad-160424-x

Kontaktpersoner

  • Ordförande Peter Petersson 073–329 24 59
  • Kassör Leif Larsson 044–24 93 48, 070–812 21 35
  • Sekreterare Bo Ranvert 044–253 34 56

Vykort: 

  • Peter Petersson 073–329 24 59
  • Karl-Gustav Lysell 0708–83 44 52

Välkommen till möten 2017

Vår lokal är Hemgården, Föreningarnas Hus på Norretullsvägen mellan järnvägsstationen och polishuset. Markplan utan trappor och med 20 egna parkeringsplatser.

Närvaroavgift/Lotteri                         25 kronor

Kaffe med bredda smörgåsar           30 kronor

Mötestider
Mötena hålls normalt var tredje vecka men av olika skäl blir det andra intervall vid några tillfällen. Möteslokalen är öppen från 17.30. Mötet börjar 19.00 och pågår normalt till 20.00

Filateli:
Våren 2017: 10/1, 24/1, 14/2 Årsmöte, 7/3, 21/3, 11/4
Hösten 2017: 22/8, 12/9, 3/10, 24/10, 14/11, 5/12

Vykort:
Våren 2017: 31/1, 28/2, 28/3, 25/4
Hösten 2017: 29/8, 26/9, 31/10, 28/11

Nyttiga länkar

Fick 40-årsplakett

Bert–Inge Edvardsson och Bengt Schéle fick vid klubbmötet den 29 januari 2013 förbundets 40-årsplakett. Det var Lars Haagen som var pristutdelare. Bengt hade tyvärr förhinder och fick sin plakett per post.
Grattis till er båda.

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ingvar hyllad för 40 år som SFF-medlem

Vid årsmötet den 21 februari 2012 hyllades Ingvar Thuresson, Åhus, för 40-årigt medlemskap i förbundet. Plaketten delades ut av ordföranden Lars Haagen, till höger.

Drivs av Wordpress, av Cynatic