Karlstads Filatelist- och vykortsförening

 

Möten 2017

 • 18/1
 • 15/2
 • 15/3
 • 19/4
 • 10/5
 • 20/9
 • 18/10
 • 15/11
 • 13/12

Möten 2018

 • 17/1
 • 21/2
 • 21/3
 • 18/4
 • 9/5

Tid: kl 18.30
Plats: SPRF:s lokal på Vävaregatan 4
 
Styrelsen:
Kurt Runhäll – ordförande
Mikael Blomquist – sekreterare
Tomas Carlsson – kassör
Lennart Oxenstad – ledamot
Ingemar Hansson – ledamot
 
Kontaktperson: Mikael Blomquist. Telefon: 0733-98 10 08. E-post: mikael.blomquist@telia.com.
 
 

Med hemsida hos SFF från 161122

Drivs av Wordpress, av Cynatic