Karlstads Filatelist- och vykortsförening

Möten 2019

  • 16/1
  • 20/2
  • 20/3
  • 17/4
  • 8/5
  • 18/9
  • 16/10
  • 20/11
  • 11/12

Tid: kl 18.30
Plats: SKPF:s lokal på Vävaregatan 4
 
Styrelsen:
Kurt Runhäll – ordförande
Mikael Blomquist – sekreterare
Tomas Carlsson – kassör
 
Kontaktperson: Mikael Blomquist. Telefon: 073–398 10 08. E-post: mikael.blomquist@telia.com.
 
 

Med hemsida hos SFF från 161122

Drivs av Wordpress, av Cynatic