HembygdsfilatelisternaRiksföreningens styrelse för 2015

Ordförande

Anders Bock
Runebergsgatan 3, 4tr
114 29  STOCKHOLM.
e-post

Vice ordförande

Gunnar Lithén
Vejlegatan 9 5tr
164 44 Kista
070-378 00 11

Sekreterare

Kent Karlsson
Pyrolavägen 13 4tr
181 60 Lidingö
Hembygdsfilatelisterna

Kassör

Alf-Göran Arneholm
Kopparvägen 43A, 2tr
791 41 Falun

Ledamot

Ingvar Norelius

Suppleanter

Göran Heijtz
Inge Johansson


All kontakt med styrelsen kan ske till vår e-post eller
till Anders Bock, Runebergsgatan 3, 4tr.  114 29  STOCKHOLM.

Övriga funktionärer

Revisorer

Jan-Ove Brandt
Bengt E Lindbergh

Revisorsuppleant

Tommy Révai

Redaktör & Webmaster

Gunnar Zetterman
e-post

Valberedning

Åke Persson
Leif Ledmyr
Jan Olov Edling

Suppleant

Hans-Ove AldenbrinkUpp