Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken "OM OSS" -> MEDLEMSBLAD
Upplagt till om med år 2017.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2018 nummer 3.

Nästa möte

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 85
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

  • 3 april (Årsmöte) Valt ämne för dagen blir Pansarskeppet HMS Gustaf V.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Stockholmia 2019
Stockholmia 2019

Läs mer.

Läs mer.

Riksföreningens styrelse för 2015

Ordförande

Anders Bock
Runebergsgatan 3, 4tr
114 29  STOCKHOLM.
e-post

Vice ordförande

Gunnar Lithén
Vejlegatan 9 5tr
164 44 Kista
070-378 00 11

Sekreterare

Kent Karlsson
Pyrolavägen 13 4tr
181 60 Lidingö
Hembygdsfilatelisterna

Kassör

Alf-Göran Arneholm
Seminariegatan 22A
791 36 FALUN

Ledamot

Ingvar Norelius

Suppleanter

Göran Heijtz
Inge Johansson


All kontakt med styrelsen kan ske till vår e-post eller
till Anders Bock, Runebergsgatan 3, 4tr.  114 29  STOCKHOLM.

Övriga funktionärer

Revisorer

Jan-Ove Brandt
Bengt E Lindbergh

Revisorsuppleant

Tommy Révai

Redaktör

Sten Lagerholm

Webmaster

Gunnar Zetterman
e-post

Valberedning

Åke Persson
Leif Ledmyr
Jan Olov Edling

Suppleant

Hans-Ove Aldenbrink
Upp     Hem