Innehållet i nr. 87

  1. Kungl. Lifregementets Dragon Corps
  2. Ett till synes enkelt brev
  3. Rapportkuvert
  4. Informationsstyrelsen/Spioneri
  5. Pearl Harbour
  6. Fartygspost 1940-45
  7. Kvarstadsbåtar
  8. Flyktinglägren Skatås och Gerås
  9. Gettopost
  10. mm

Flyktinglägret Skatås

Flygpostbrev från Amsterdam

Flygpostbrev från Amsterdam

I maj 1945 anlände de förta av de vita bussarna. Det var överlevande från tyska koncentrationsläger.

Flygpostbrev från Amsterdam

Vykort från Holland

Fartygspost 1940-1945

Flygpostbrev från Stocholm till M/S Vaalaren i Cape Town.

Brev från Montreal, Kanada till Stocholm.

Gettopost

Gettopost

Brevkort till Birkenau.

Gettopost

Brevkort till Theresienstadt.

Att skicka post var ett försök att få kontakt. Ofta kom breven bara i retur.


Beställning av MPT

MPT nr 87 kan beställas hos redaktören för 150 kronor + porto.Upp    Startsidan


Rev. A 2017-11-28