Innehållet i nr. 86

  1. Uppbringad, beslagtagen och förolyckad post från första vätldskriget
  2. Rekordpris för vykort med motiv &Svenska Brigaden 1918&
  3. KFOR - 20 år
  4. Posthantering för isbrytaren ODWN under ARCTIC OCEAN 1991 och 1996

Fältpost

Fältpostförsändelse

Försändelse till FP 45001 Lit F..

Nummer 85 innehåller en artikel som försöker rekonstuera hur de olika tabellerna över fältpostnummer tas fram under kriget.

Försändelser i retur

Brev till Canada

Brev till Canada den 8.10.41 med noteringen "By air over the Atlantic and from New York".
Postrutten avsåg via Tyskland och Lissabon.
Men att skicka brev denna väg till brittiska samväldet var inte möjligt.

Brev till Nederländera

Brev till Nederländerna den 29.4.45.
Post till Nederländerna lagrades dock vid STHLM 1.
Den 17.5.45 öppnades postförbindelsen
och returstämpeln makulerades och kortet sändes iväg.


Beställning av MPT

MPT nr 85 kan beställas hos redaktören för 150 kronor + porto.Upp    Startsidan


Rev. A 2017-11-28