Innehållet i nr. 76

  1. Första världskriget 1914
  2. Marinpost
  3. Försändelsen återställes till avsändaren
  4. Militär godstransport
  5. "En svensk tiger"
  6. m.m.

Första världskriget 1914

Skottet i Sarajevo

Här började det med skottet i Sarajevo den 28 juni 1914.

Krigsfångeförsändelse

Portofri krigsfångeförsändelse från svenska Röda Korsets hjälpkommitt´för Krigsfångar.

Brevkort

Brevkort till den tyska hjälpföreningen i Stockholm.

I detta nummer ägnar vi 16 sidor fulla med intressanta försändelser.
Beställning av MPT

MPT nr 76 kan beställas hos redaktören för 80 kronor.Upp    Startsidan


Rev. A 2013-03-30