logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Bli medlem

Som medlem för du

  • två gånger om året tidskriften Militärpostal Tidskrift
  • 10 medlemsmöten per år
  • tillträde till föreningens auktioner
  • chansen att träffa likasinnade
  • full tillgång till våra hemsidor

Medlemsavgiften är: 

250kr för medlemmar i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island.

300kr för medlemmar i övriga länder.  

Föreningens plusgirokonto är: 27809-3

Bankkonto vid utlandsbetalning:
NORDEA
IBAN SE42 9500 0099 6034 0027 8093
BIC NDEASESS

Medlemsavgiften kan också erläggas med sedlar i valutorna USD och EURO.
(Kontakta Er bank för aktuella valutakurser!)

Medlemsavgiften kan också betalas med PayPal. Kontakta webmaster (sekreteraren) för mera information!

Kassaförvaltare

Kassaförvaltare Lars Höjing


Ansökningsblankett

Upp    Startsidan


Rev. I 2018-11-08