logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Månadens objekt för 2018

Tanken är här att vi varje månad skall visa något eller några intressanta objekt.


December - Return to Sender

Letter returned to sender

Letter returned to sender

Brev adresserat till Köpenhamn.


Den 9 april anföll Tyskland Danmark och Norge. Då upphörde postutväxlingen mellan Storbritannien och Danmark, varför brevet returnerades till avsändaren.


November - Äntligen fred!


Moskauer Hilfscomité

Brev till en hjälporganisation för ryska krigsfångar.


Den 11 november klockan 11 inträdde vapenstilleståndet i Första världskiget.
Det vill säga för 100 år sedan!
Rev. N 2019-01-07