FN emblem

Post till och från Svenska FN-soldater


Svenska FN-missioner (forts.)

1978, 1980-1994 Libanon - UNIFIL

Efter den israeliska invasionen av Libanon i mars 1978 beslöts att en ny FN-styrka skulle sändas till detta land (UNIFIL).

Till denna styrka bidrog Sverige med ett kompani ur sin UNEF II-bataljon i Sinai den 23 mars 1978. Den svenska styrkan förlades till södra Libanon, men återvände till Sinai redan den 17 maj samma år.

År 1986 ökade dock den svenska insatsen i Libanon återigen, från att från 1980 ha utgjorts av ett sjukhuskompani till en underhållsbataljon. Denna styrka, som vanligen bestod av drygt 600 män och kvinnor, stannade kvar i Libanon som en del av UNIFIL i södra delen av landet till år 1994.


Adresskort för utrikes paket till Sverige från 
Libanon

Adresskort för utrikes paket till Sverige från Libanon 1981-05-02, vikt 800 g, frankerat med 10 kr. Stämpel typ L3 *A*
Ankomststämplat Bottnaryd 1981-05-29, allts� efter 27 dagar från fältpostkontoret Nakoura, Libanon. Paketet har troligen gått med militärt underhållsflyg.

Delförstoring av stämplen p� 
adresskortet ovan

Delförstoring av stämpeln


Mer att läsa:

MPT Nr. 58/2005 Svenska FN-sjukhuset i Libanon 1980-1994 av Richard Bodin

Upp    StartsidanRev. F 2011-06-01


x