FN emblem

Post till och från Svenska FN-soldater


Svenska FN-missioner (forts.)

1956-1967 Egypten - UNEF I

Efter knappt åtta år av stillestånd utvecklades den arabiska-israeliska konflikten år 1956 till fullt krig, denna gång även med stormaktsinblandning.

Under ledning av FN:s generalsekreterare, svensken Dag Hammarsköld organiserades en militär styrka - United Nations Emergency Force (UNEF) - som övervakade fientligheternas inställande och tillbakadragande av båda sidans trupper.

Den första svenska FN-bataljonen var på plats i Port Said iEgypten den 21 november 1956. Denna bataljon utökades efter hand till 650 man och flyttades stegvis över El Arish och Rafah till Gaza.

Eftersom denna bataljon var den första stora FN-insatsen var också det filatelistiska intresset stort vilket gjorde fältpostkontoren fick införa restriktioner vad gäller behandling av samlarpost. Nedan visas ett exempel på ett FN-frankerat kort som stämplats med en stämpel typ E1 från april 1956.

 

E1 E2 E3 typ II

 

Försändelse med FN-frimärken

Filatelistisk försändelse frankerad med 2 st FN-frimärken. Frimärkena var avsedda för brev postade på FN:s postkontor i New York.


Den 8 oktober 1957 trädde en förordning i kraft som förbjöd dylika försändelser: "Under no circumstances must the personnel of UNEF provide philtelists or stamp collectors with information of philtelic nature or to stamp envelopes or cards received for philtelic purposes with the aim to provide collectors with samples of the stamps of UNEF".


Upp    StartsidanRev. E 2011-06-01