1939-40 M5 Norrköpingsutgåvor II

M 5 trycktes hos Lithografiska Aktiebolaget i Norrköping. Generalpoststyrelsen beställde 2 miljoner brev 1939. Under 1940 kom ytterliggare en beställning på 3 miljoner brev.

För den andra beställning byggdes pressen om för att öka kapaciteten.


Militärbrev M3 II

Jämförelse typ I och II

Övre märket är typ I. Kommatecken förekommer bara på typ II.

I samband med ombyggnaden blev svarsmärkets gummeringsrulle smalare, vilket ledde till att man fick minska avståndet mellande vertikala klipplinjerna.

Typ 1: 30,5 mm mellan de vertikala klipplinjerna.
Typ 2; 28,5 mm mellan de vertikala klipplinjerna.


1939 års utgåva (typ I)

Militärbrev M5I framsida

Framsidan.

Militärbrev M5I baksida

Baksidan.


1940 års utgåva (typ II)

Militärbrev M5II framsida

Framsidan.

Militärbrev M5II baksida

Baksidan.


Varianter

Även M 5 bjuder på diverse varianter.


Militärbrev M5 II kommatecken

Typ 5II v2

Variant: "kommatecken" (se övre högra hörnet).

Vid tryckingen av M5 typ II fastnade något hårt föremål, exempelvis ett sandkorn på tryckplåten så att en repa uppkom.
Under tryckningen förflyttades detta föremål så att ett "kommatecken" uppstod.


För detaljerade beskrivningar av varianter och olika genomstick hänvisar vi till handboken.

Rev. A 2011-06-01