FN emblem

Post till och från Svenska FN-soldater


Svenska FN-missioner (forts.)

2001- Afghanistan - ISAF

ISAF är en NATO-ledd allians med USA som ledande nation. Även den arbetar under ett FN-mandat med deltagare från 40 länder; 43000 man, varav 345 svenskar.

Brev från ISAF 2003-01-05. Sänt mha den tyska fältposten.

Brev från ISAF Agfhanistan 2003-01-05. Sverige hade ingen egen fältpost i början av denna mission utan använde sig av den tyska fältposten. Feldpost 1391 via Postleitstelle Darmstadt. Från 2005 fick Sverige eget fältpostkontor.

Militärbrev M13B från bitr. fältpostchef i 
ISAF 2008. Sänt via Frankfurth-Hahn.

Militärbrev M13B från bitr. fältpostchef i ISAF Afghanistan 2008. Ankom 2008-02-26. Sänt via Frankfurth-Hahn med svensk fältpost. Kontingent Nr FS 14.


Mer att läsa:

MPT Nr.55/2004 ISAF Afghanistan av Lars Lindblad

Upp    StartsidanRev. F 2009-11-28