Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken "OM OSS" -> MEDLEMSBLAD
Upplagt till om med år 2017.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2018 nummer 3.

Nästa möte

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 85
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

  • 3 april (Årsmöte) Valt ämne för dagen blir Pansarskeppet HMS Gustaf V.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Stockholmia 2019
Stockholmia 2019

Läs mer.

Läs mer.

Ordföranden har ordet

Nummer 2 2018

Stämpeldatabasen (SDB) – Ännu en gång !
I det senaste numret av Hembygdsfilatelisten – nr 1 2018 - skrev jag om läget vad gäller SDB. Sedan dess har mycket hänt. Bl.a. informerades årsmötet i mars om SDB varpå följde en livlig diskussion. Efter årsmötet har styrelsen av en professionell medarbetare fått hjälp med att ta fram en grundlig lägesanalys, kravspecifikationer och beslutsunderlag. Detta resulterade i att styrelsen på ett extra sammankallat styrelsesammanträde den 14 maj beslöt att inte gå vidare med SDB och att med omedelbar verkan söka avsluta vårt avtalet med SDB´s ägare Bernt Wahlberg. Skälen till detta är i huvudsak två: dels äger inte styrelsen de resurser och den kompetens som krävs för att driva SDB, dels har inte styrelsen de administrativa och ekonomiska resurser som behövs för att utveckla och därpå publicera SDB. Då styrelsen anser att SDB är en värdefull resurs för stämpelsamlarna uppdrog styrelsen till ordföranden att söka hitta någon organisation/förening som har kompetens och resurser att driva SDB vidare. Styrelsen vill också tacka alla som på olika sätt bidragit till arbetet med SDB genom åren i första hand Hans-Olov Aldenbrink och Göran Heijtz. Den 1 juni träffades Bernt Wahlberg, Göran Heijtz, Hans-Olov Aldenbrink och undertecknad för att avsluta samarbetet mellan oss och Bernt Wahlberg angående SDB. Vid samma tillfälle tecknades också ett nytt avtal mellan Bernt Wahlberg och Jönköpings Posthistoriska Förening (PJF). På detta sätt kommer SDB förhoppningsvis leva vidare och utvecklas genom PJF försorg. Det uppskattar styrelsen och i nästa nummer av tidskriften kommer Hans-Olov Aldenbrink och jag att i en gemensam artikel redogöra för hur vi kan stödja PJF`s utvecklingsarbete med SDB och också presentera samarbetsmodeller som kan gynna Hembygdsfilatelisterna. Styrelsen kallar också våra medlemmar till ett extra medlemsmöte onsdagen den 29 september kl.17.30 på Postmuseum för att närmare kommentera skälen och informera om styrelsens beslut. En skön sommar önskar jag er

Nummer 4 2017

Med detta nummer av Hembygdsfilatelisten avslutar vi nu ännu en årgång. Detta nummer kommer dessutom ut helt i färg. Jag vill passa på att tacka er alla. Först och främst vår redaktör, Gunnar, för ett sedvanligt gediget och proffsigt arbete, och också naturligtvis er alla som bidragit med artiklar, frågor och inlägg. Om någon funderar på ett nyårslöfte för 2018 har jag ett tips. Varför inte lova att skicka ett bidrag till Hembygds­filatelisten? En God Jul och Ett Gott Nytt samlarår
Önskar er
Anders Bock

Nummer 3 2017

Det är sällan vi ger ut ”dubbelnummer” av vår tidskrift. Men nu har det hänt. Nummer 3 består av 2 delar. Dels ett mininummer på bara 12 sidor, dels en alldeles färsk matrikel. Jag hoppas att du lämnat in rätt uppgifter till matrikeln. I annat fall får du leva med felaktigheterna i minst 3 år.

Tidskriftsnumret är denna gång på bara 12 sidor. Den främsta orsaken till detta är att vi är tvingade att hålla portogränsen på 100 gram. Men det finns också ett annat skäl. Redaktören har ebb i artikelförrådet. Vädjan är akut - vi behöver artiklar! Av alla slag. Långa artiklar men också korta notiser. Om ett konstigt brev eller kort eller stämpel. Eller om du undrar över någon konstighet varför inte fråga vår kunniga läsekrets. Låt oss inte riskera att nr 4 av tidskriften också den kommer att omfatta 12 sidor.
Anders Bock

Nummer 2 2017

Föreningen har traditionsenligt hållit sitt årsmöte i mars. En styrelsemedlem lämnade oss då – Lars Wester. Lars som också vid sidan om styrelseuppdraget under årens lopp berikat tidskriften med goda artiklar. Stort tack Lars för dina insatser.
Välkommen säger vi till vår nye styrelsemedlem Ingvar Norelius. Ingvar presenterar sig själv på annan plats i tidskriften. Vi hoppas att du Ingvar ska trivas i styrelsen.

Strax innan årsmötesförhandlingarna hade vi visning av auktionsobjekt från det s.k. ”Lundevallska” arkivet. Styrelsen beslöt tidigare att detta omfattande material inte längre skulle ligga undangömt i föreningens arkiv utan komma medlemmarna till del. Auktionen gick över all förväntan. Praktiskt taget allt blev sålt på auktionen och jag hoppas att de flesta inropare blev nöjda. Ett speciellt tack till Kent och Göran i styrelsen som gjorde ett stort arbete för att åstadkomma denna lyckade auktion.

När ni medlemmar nås av detta tidskriftsnummer står sommaren för dörren. Tänk då på att ingen grå och regnig sommardag är en förlorad dag för en sann Hembygdsfilatelist!
Trevlig sommar
Anders Bock


Upp     Hem