Årsmöte

Äger rum den 29 september. Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 2 2020
Nytt nummer.
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2020 nummer 3.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 88
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

På grund av Covid-19
är årsmötet den 1 april inställt.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Ordföranden har ordet

EN ANNORLUNDA JULHÄLSNING

Julbild

Styrelsen för Hembygdsfilatelisterna vill önska sina medlemmar en Gud Jul och ett betydligt bättre Nytt År 2021. 2020 har inte liknat något annat år i föreningens 37-åriga historia. Inga föreningsmöten, ett annorlunda årsmöte, styrelsesammanträden på telefon o.s.v. Men vi får inte heller glömma att annat faktiskt har fungerat som att tidskriften kommit ut med sina fyra nummer och att vi fått en rad nya medlemmar under året. Vad år 2021 kommer att innebära vet vi inte. Vi hoppas på att under året bitvis kunna återgå till en mer normal verksamhet och att i denna pandemitid också hitta nya vägar för föreningen.
Anders Bock
ordförande


Upp     Hem