HembygdsfilatelisternaOrdföranden har ordet

Nummer 4 2017

Med detta nummer av Hembygdsfilatelisten avslutar vi nu ännu en årgång. Detta nummer kommer dessutom ut helt i färg. Jag vill passa på att tacka er alla. Först och främst vår redaktör, Gunnar, för ett sedvanligt gediget och proffsigt arbete, och också naturligtvis er alla som bidragit med artiklar, frågor och inlägg. Om någon funderar på ett nyårslöfte för 2018 har jag ett tips. Varför inte lova att skicka ett bidrag till Hembygds­filatelisten? En God Jul och Ett Gott Nytt samlarår
Önskar er
Anders Bock

Nummer 3 2017

Det är sällan vi ger ut ”dubbelnummer” av vår tidskrift. Men nu har det hänt. Nummer 3 består av 2 delar. Dels ett mininummer på bara 12 sidor, dels en alldeles färsk matrikel. Jag hoppas att du lämnat in rätt uppgifter till matrikeln. I annat fall får du leva med felaktigheterna i minst 3 år.

Tidskriftsnumret är denna gång på bara 12 sidor. Den främsta orsaken till detta är att vi är tvingade att hålla portogränsen på 100 gram. Men det finns också ett annat skäl. Redaktören har ebb i artikelförrådet. Vädjan är akut - vi behöver artiklar! Av alla slag. Långa artiklar men också korta notiser. Om ett konstigt brev eller kort eller stämpel. Eller om du undrar över någon konstighet varför inte fråga vår kunniga läsekrets. Låt oss inte riskera att nr 4 av tidskriften också den kommer att omfatta 12 sidor.
Anders Bock

Nummer 2 2017

Föreningen har traditionsenligt hållit sitt årsmöte i mars. En styrelsemedlem lämnade oss då – Lars Wester. Lars som också vid sidan om styrelseuppdraget under årens lopp berikat tidskriften med goda artiklar. Stort tack Lars för dina insatser.
Välkommen säger vi till vår nye styrelsemedlem Ingvar Norelius. Ingvar presenterar sig själv på annan plats i tidskriften. Vi hoppas att du Ingvar ska trivas i styrelsen.

Strax innan årsmötesförhandlingarna hade vi visning av auktionsobjekt från det s.k. ”Lundevallska” arkivet. Styrelsen beslöt tidigare att detta omfattande material inte längre skulle ligga undangömt i föreningens arkiv utan komma medlemmarna till del. Auktionen gick över all förväntan. Praktiskt taget allt blev sålt på auktionen och jag hoppas att de flesta inropare blev nöjda. Ett speciellt tack till Kent och Göran i styrelsen som gjorde ett stort arbete för att åstadkomma denna lyckade auktion.

När ni medlemmar nås av detta tidskriftsnummer står sommaren för dörren. Tänk då på att ingen grå och regnig sommardag är en förlorad dag för en sann Hembygdsfilatelist!
Trevlig sommar
Anders Bock


Upp