HembygdsfilatelisternaOrdföranden har ordet

Föreningen har traditionsenligt hållit sitt årsmöte i mars. En styrelsemedlem lämnade oss då – Lars Wester. Lars som också vid sidan om styrelseuppdraget under årens lopp berikat tidskriften med goda artiklar. Stort tack Lars för dina insatser.
Välkommen säger vi till vår nye styrelsemedlem Ingvar Norelius. Ingvar presenterar sig själv på annan plats i tidskriften. Vi hoppas att du Ingvar ska trivas i styrelsen.

Strax innan årsmötesförhandlingarna hade vi visning av auktionsobjekt från det s.k. ”Lundevallska” arkivet. Styrelsen beslöt tidigare att detta omfattande material inte längre skulle ligga undangömt i föreningens arkiv utan komma medlemmarna till del. Auktionen gick över all förväntan. Praktiskt taget allt blev sålt på auktionen och jag hoppas att de flesta inropare blev nöjda. Ett speciellt tack till Kent och Göran i styrelsen som gjorde ett stort arbete för att åstadkomma denna lyckade auktion.

När ni medlemmar nås av detta tidskriftsnummer står sommaren för dörren. Tänk då på att ingen grå och regnig sommardag är en förlorad dag för en sann Hembygdsfilatelist!
Trevlig sommar
Anders Bock


Upp