HembygdsfilatelisternaSamlingsområden

Här nedan kan du se exempel på vad som kan ingå i en hembygdssamling, som särskilt vill dokumentera postanstalters historia och dagens verksamhet. Dessa exempel utgör inget anspråk på att vara en komplett lista eller att allt detta måste ingå i en samling. Det är alltid så att du själv bestämmer vad du vill ha med i en hembygdssamling.

Stämplar

Interna postala stämplar för PS-brev o dyl., helst på PS-kort som är vita, annars på PS-kuvert, t.ex. Postmästarens fyrkantiga datumstämpel, diverse expeditionsstämplar, avsändarstämpel ( avlång anilinstämpel nu med postnummer, en tid med Fack på mellanraden, nu utan Fack)

Oval stämpel - Stationsmästaren

Byxelkrok

Skellefteå


Avier

Avi med etikett

Lös paketetikett


Rek- och assbrev

Rekomenderade brev eventuellt lös reketikett, olika typer och tider för dessa.

Assurerade brev eventuellt lös reketikett, olika typer och tider för dessa.


Övrigt

Ljudradiolincenser

Posten i Byxelkrok

Fotografier av postlokalen och eventuellt tidigare lokaler som finns kvar.Upp