Årsmöte

Äger rum den 29 september. Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 2 2020
Nytt nummer.
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2020 nummer 3.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 88
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

På grund av Covid-19
är årsmötet den 1 april inställt.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Samlingsområden

Här nedan kan du se exempel på vad som kan ingå i en hembygdssamling, som särskilt vill dokumentera postanstalters historia och dagens verksamhet. Dessa exempel utgör inget anspråk på att vara en komplett lista eller att allt detta måste ingå i en samling. Det är alltid så att du själv bestämmer vad du vill ha med i en hembygdssamling.

Stämplar

Interna postala stämplar för PS-brev o dyl., helst på PS-kort som är vita, annars på PS-kuvert, t.ex. Postmästarens fyrkantiga datumstämpel, diverse expeditionsstämplar, avsändarstämpel ( avlång anilinstämpel nu med postnummer, en tid med Fack på mellanraden, nu utan Fack)

Oval stämpel - Stationsmästaren

Byxelkrok

Skellefteå


Avier

Avi med etikett

Lös paketetikett


Rek- och assbrev

Rekomenderade brev eventuellt lös reketikett, olika typer och tider för dessa.

Assurerade brev eventuellt lös reketikett, olika typer och tider för dessa.


Övrigt

Ljudradiolincenser

Posten i Byxelkrok

Fotografier av postlokalen och eventuellt tidigare lokaler som finns kvar.Upp     Hem