Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken "OM OSS" -> MEDLEMSBLAD
Upplagt till om med år 2017.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2018 nummer 3.

Nästa möte

Onsdag 30 januari: Läs mer!

Onsdag 27 feburari: Läs mer!

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för hösten

  • 5 december

Läs mer!

Månadens objekt

Karta

Läs mer.

Övrigt

Stockholmia 2019
Stockholmia 2019

Läs mer.

Läs mer.

Nätverk för hemsidor

Tillsamman med Sveriges Militärpostsällskap (SMPS) har Hembygdsfilatelisterna skapat ett nätverk av hemsidor. På så sätt får föreningen möjighet att sprida information om vår verksamhet på hundratals hemsidor.
Idag ingår sidor för:


Några av sidorna är under uppbyggnad.
Sidorna nås enklast genom att klicka på HEM i länklistan ovan.

S/S Kungsholms jungfruresa

Exempel på svensk sjöpost.

Tredje turen till London

Försöksflygning till London 1928.

Brev till Tyskland

Singelfrankering Hällristning.


Upp     Hem