Nytt och uppdateringar

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2017.

Nästa möte

Onsdag 26 september: Läs mer!

Onsdag 31 oktober: Läs mer!

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken "OM OSS" -> MEDLEMSBLAD
Upplagt till om med år 2016.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för hösten

  • 5 september
  • 3 oktober
  • 5 december

Läs mer!

Övrigt

Malmex2018    Malmex2018 - Nationell och regional utställning

 

Medlemsmöten 2018

Alla möten äger rum på Postmuseum om inget annat anges. OBS Nya starttider!

Kolorerad litografi av Postmuseum


Onsdagen den 26 september
Kl. 17.00-18.30

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30:


Onsdagen den 31 oktober

Kl. 17.00-18.30

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30:


Lördagen den 24 november
Posthistorisk dag
Kl. 11.00-16.00

SSPD arrangerar Posthistorisk dag
Alla är välkomna
Kl. 11.00-12.00: Samling.
Kl. 12.00-16.00: Föredrag.


Onsdagen den 28 november
Kl. 17.00-18.30

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30:


Välkomna och väl mött!

Föreningsmöte
Så här trevligt har vi på våra möten!