Nytt och uppdateringar

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2017.

Nästa möte

Onsdag 31 januari: Läs mer!

Onsdag 28 feburari: Läs mer!

Nya sidor

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken "OM OSS" -> MEDLEMSBLAD
Upplagt till om med år 2016.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Övrigt

Malmex2018    Malmex2018 - Nationell och regional utställning

 

Medlemsmöten våren 2018

Alla möten äger rum på Postmuseum om inget annat anges. OBS Nya starttider!

Kolorerad litografi av Postmuseum

Onsdagen den 31 januari
Kl. 17.00-18.30:

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30: Postombud i Västerbotten, Ola Fagermo.

Onsdagen den 28 februari
Kl. 17.00-18.30

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30: Fraktmärken, Mats Edström

 

Onsdagen den 28 mars
Kl. 17.00-18.30

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30: Årsmöte och Information om Stämpeldatabasen och Samlamera, Hans-Ove Aldenbrink.

Onsdagen den 25 april
Kl. 17.00-18.30

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30: .
 

Välkomna och väl mött!

Föreningsmöte
Så här trevligt har vi på våra möten!