Möte

Alla möten är tills vidare inställda. Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 2 2020
Nytt nummer.
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 88
Läs mer!

Våren och hösten 2022

 

Alla fysiska möten är tills vidare inställda.

Vår förhoppning är dock att kunna hålla ett "fysiskt" årsmöte.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med mig anders.s.bock@outlook.com med frågor.
Anders Bock

Föreningsmöte
Så här trevligt har vi på våra möten!


Mötestider

På grund av pandemin är alla mötestider preliminära.
Möten kan bli inställda eller flyttade med kort varsel.


Onsdagen den 27 januari

Mötet är inställt pga pandemin; kommer att hållas vid ett senare tillfälle.


Onsdagen den 17 februari

Mötet är inställt pga pandemin; kommer att hållas vid ett senare tillfälle.


Onsdagen den 24 mars
Kl. 17.00-18.30
Plats: Philea, Svartstensgaran 6

Årsmöte.
Efter årsmötet visar Göran Heijtz exempel på olika dirigeringsstämplar, raka ortstämplar som slogs på vidaresända försändelser.


Onsdagen den 21 april
Kl. 17.00-18.30
Plats: ?

Program ännu ej fastställt.


Onsdagen den 29 september
Kl. 17.00-18.30

Program ännu ej fastställt.


Onsdagen den 20 oktober
Kl. 17.00-18.30

Program ännu ej fastställt.


Torsdagen den 1 december
Kl. 17.00-18.30

Program ännu ej fastställt.


Välkomna och väl mött!


Upp     Hem