Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken "OM OSS" -> MEDLEMSBLAD
Upplagt till om med år 2017.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2018 nummer 3.

Nästa möte

Onsdag 30 januari: Läs mer!

Onsdag 27 feburari: Läs mer!

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för hösten

  • 5 december

Läs mer!

Månadens objekt

Moskauer Hilfscomite

Läs mer.

Övrigt

Stockholmia 2019
Stockholmia 2019

Läs mer.

Läs mer.

 

Medlemsmöten 2019

Alla möten äger rum på Postmuseum om inget annat anges. OBS Nya starttider!

Kolorerad litografi av Postmuseum


Onsdagen den 30 januar
Kl. 17.00-18.30

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30: Jönköping-Gripenbergs järnväg, Arne O. Olsson.


Onsdagen den 27 februari
Kl. 17.00-18.30:

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30: Falska och förbättade stämplar Peter Lorentzon och Göran Heijtz från Expertrådet visar med olika exempel vad man ska vara uppmärksam på.


Onsdagen den 27 mars
Kl. 17.00-18.30

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30: Årsmöte.


Onsdagen den 24 april
Kl. 17.00-18.30

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30:Välkomna och väl mött!

Föreningsmöte
Så här trevligt har vi på våra möten!


Upp     Hem