Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken "OM OSS" -> MEDLEMSBLAD
Upplagt till om med år 2017.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2017.

Nästa möte

Onsdag 31 oktober: Läs mer!

Onsdag 28 november: Läs mer!

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för hösten

  • 5 december

Läs mer!

Övrigt

Stockholmia 2019
Stockholmia 2019

 

Medlemsmöten 2018

Alla möten äger rum på Postmuseum om inget annat anges. OBS Nya starttider!

Kolorerad litografi av Postmuseum


Onsdagen den 31 oktober
Kl. 17.00-18.30

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30: "Sparmärkesystemet på Nordgrönland", en "annorlunda" användning av Pakkeporto-märkena, Mats Edström.


Lördagen den 24 november
Posthistorisk dag
Kl. 11.00-16.00

SSPD arrangerar Posthistorisk dag
Alla är välkomna
Kl. 11.00-12.00: Samling.
Kl. 12.00-16.00: Föredrag.


Onsdagen den 28 november
Kl. 17.00-18.30

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30:


Onsdagen den 30 januar
Kl. 17.00-18.30

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30:


Onsdagen den 27 februari
Kl. 17.00-18.30

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30:


Onsdagen den 27 mars
Kl. 17.00-18.30

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30: Årsmöte.


Onsdagen den 24 april
Kl. 17.00-18.30

Kl. 17.00-17.30: Samling.
Kl. 17.30-18.30:Välkomna och väl mött!

Föreningsmöte
Så här trevligt har vi på våra möten!