HembygdsfilatelisternaMedlemsblad

Antal nummer

Medlemsbladet utkommer 4 gånger per år.

Innehåll

Innehåller artiklar om olika ämnen, som hör till samlandet av filateli  i anknytning till hembygden, t ex ortstämplar, postombud- och LBB-stämplar, vykort mm.

Som medlem har man möjlighet att annonsera gratis i tidningen.

Möjlighet att publicera sina rön och få hjälp med kniviga problem.


Redaktionskommitté

  • Anders Bock (ordförande)
  • Gunnar Lithén
  • Gunnar Zetterman (redaktör)

Artiklar och bidrag kan skickas till Gunnar Zetterman.
Skriv ett E-postbrev till gunnar @ smps.se (utan blanka i adressen)
eller ett vanligt brev till

Redaktör Gunnar Zetterman
Siargatan 15, 2tr
118 27  STOCKHOLM.


Tidigare nummer att läsa

2016

Nummer 4, 2016   Nummer 3, 2016   Nummer 2, 2016   Nummer 1, 2016

2015

Nummer 4, 2015   Nummer 3, 2015   Nummer 2, 2015   Nummer 1, 2015

2014

Nummer 4, 2014   Nummer 3, 2014   Nummer 2, 2014   Nummer 1, 2014

2013

Nummer 4, 2013   Nummer 3, 2013   Nummer 2, 2013   Nummer 1, 2013

2012

Nummer 4, 2012   Nummer 1, 2012 (utdrag)

2010

Nummer 4, 2010   Nummer 3, 2010   Nummer 2, 2010   Nummer 1, 2010

Äldre

Nummer 1, 2005   Nummer 3, 2003


Upp