HembygdsfilatelisternaMedlemsblad

Hembygdsfilatelisten

Antal nummer

Medlemsbladet utkommer 4 gånger per år.

Innehåll

Innehåller artiklar om olika ämnen, som hör till samlandet av filateli 
i anknytning till hembygden, som ortstämplar, postombud- och LBB-stämplar.
ägar.

Övrigt innehåll som; små gratis annonser, postkontorsförändringar, rapporter från olika forskningsområden som föreningen driver, 
exempelvis Färgade stämplar, Normalstämpel 64.

Artiklar från medlemmarna är mycket välkommet.


Redaktionskommitté

  • Anders Bock (ordförande)
  • Lars Wester
  • Gunnar Zetterman (redaktör)

Artiklar och bidrag kan skickas till Anders Bock.
Skriv ett E-postbrev till anders.bock @ comhem.se (utan blanka i adressen)
eller ett vanligt brev till

Ordförande Anders Bock
Runebergsgatan 3, 4tr
114 29  STOCKHOLM.

Tidigare nummer att läsa:

Nummer 4, 2016

Nummer 3, 2016

Nummer 2, 2016

Nummer 1, 2016

Nummer 4, 2015

Nummer 3, 2015

Nummer 2, 2015

Nummer 1, 2015

Nummer 4, 2014

Nummer 3, 2014

Nummer 2, 2014

Nummer 1, 2014

Nummer 4, 2013

Nummer 3, 2013

Nummer 2, 2013

Nummer 1, 2013

Nummer 4, 2012

Nummer 1, 2012 (utdrag)

Nummer 4, 2010

Nummer 3, 2010

Nummer 2, 2010

Nummer 1, 2010

Nummer 3, 2003

Nummer 1, 2005


Upp