HembygdsfilatelisternaLantbrevbärarnas gummistämplar

Typ 1 rektangulära

1 A stämpel rektangulära 38-42×20-24mm

"Lantbrevbäraren" med gemener i grotesk stil, ortnamn och linjenummer, förprickad linje med snedstreck, "19.."

LBB type 1 rektangulär

1B

Som 1A men med förstreckad linje

LBB type 1 rektangulär

1C

Som 1A men kolon efter ortnamnet

LBB type 1 rektangulär

1D

Som 1A men ortsnamn med versaler

LBB type 1 rektangulär

1E

Som 1A men komma efter ortnamn

LBB type 1 rektangulär

1F

Som 1A men linjen med redovisningsnummer, fyra siffror

LBB type 1 rektangulär

1G stämpel rektangulär 31×19mm

"Lantbrevbäraren" med gemener i grotesk stil två ortnamn, postkontor-vändort


Typ 2 kvadratiska 23×23 mm

2A

Antikva
ortsnamn med gemener.

LBB typ 2A

2B

Antikva
ortsnamn med versaler.

LBB typ 2B

2C

Grotesk
ortsnamn med versaler.

LBB typ 2C


Typ 3 kvadratiska cirka 20×20 mm

3A

Antikva
ortsnamn med gemener.

LBB typ 2A

3B

Antikva
ortsnamn med versaler.

LBB typ 3B

3C

Grotesk
ortsnamn med gemener.

LBB typ 3C

3D

Grotesk
ortsnamn med gemener
punkterad linje för datum.

LBB typ 3D

3E

Grotesk
ortsnamn med versaler.

LBB typ 3E

3F

Lbb står ovanför ortsnamnet

LBB typ 3F

3G

Antikva
ortsnamn med gemener
datum mellan ortsnamn och Lbb.

LBB typ 3G

3H

Antikva
ortsnamn med gemener.

LBB typ 3H


Se även sidan för Forskning.

 

Upp