Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken "OM OSS" -> MEDLEMSBLAD
Upplagt till om med år 2017.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2018 nummer 3.

Nästa möte

Onsdag 30 januari: Läs mer!

Onsdag 27 feburari: Läs mer!

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för hösten

  • 5 december

Läs mer!

Månadens objekt

Karta

Läs mer.

Övrigt

Stockholmia 2019
Stockholmia 2019

Läs mer.

Läs mer.

Lantbrevbärarnas gummistämplar

Forskning

Rektangulära och kvadratliknande Lbb-stämplar var ett forskningsprojekt som drevs av framlidne Hugo Bäckmark i samarbete med Hembygdsfilatelisterna.

Vi söker nu någon som är villig att ta över projektet. Hör i så av er till nedanstående e-post.

En förteckning över de orter där mer uppgifter behövs om kvadratiska LBB-stämplar finns här.

Samma förteckning sorterat pålän.

Andra helt okända linjer kan också finnas.
Alla bidrag som kan komplettera ovanstående förteckning är välkomna.

Tills vidare kan uppgifter om nya stämplar skickas till webmaster e-post.

Uppdateringarna kommer att sinom tid vidarebefordras till Facit Postal!Upp     Hem