Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken "OM OSS" -> MEDLEMSBLAD
Upplagt till om med år 2017.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2018 nummer 3.

Nästa möte

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 85
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

  • 3 april (Årsmöte) Valt ämne för dagen blir Pansarskeppet HMS Gustaf V.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Stockholmia 2019
Stockholmia 2019

Läs mer.

Läs mer.

Länkar

Länkar som kan vara av intresse för hembygdssamlare

Filatelistiska

Ortsnamn

Databas för att söka ortsnamn, även om man bara har en del av namnet. ortsnamn.jkppf.se

Västerbotten

Västerbottenstämplar förtecknade av Erik Idhult.

Militärpost

Fältpostnummer under andra Världskriget.

Tabell över fp-nummer.

Marinpostnummer under andra Världskriget.

Tabell över Marinpost-nummer.

Utställningar

Stockholmia 2019

Stockholmia 2019:s hemsida

Föreningar, organisationer etc.

Övriga länkar

Arkiv och Bibliotek

Krigsarkivet

Krigsarkivet


Upp     Hem