logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Möten

Läs mer!.

Nytt nummer ute


Läs mer!

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Syfte

Tanken är att dessa sidor främst skall visa möjliga singelfrankeringar av serien Hällristningar, som utgavs mellan 8 november 1954 och 12 oktober 1964. Serien omfattade 9 frimärken.

Även några andra lite udda frankeringar ingår.

Bidrag kan skickas till gunnar"kanellbuller"smps.se. Scanna med 300 dpi jpeg.

Eftersom materialet är ganska modernt har jag i vissa fall retuscherat bort namn och adress på försändelserna av intigritetsskäl.

Sidan har inspirerats av SSPD:s sidor för Postemblem och Tre Kronor.

Postat ombord