Testversion

Detta är en testversion!
OBS Många länkar saknar sidor, är på gång.
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Möten

Läs mer!.

Nytt nummer ute


Läs mer!

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Försändelser med Gustav VI Adolf-frimärken

Sidans syfte

Den här sidan är ett försök att dokumentera främst singelfrankeringar
med bruksmärken utgivna mellan 1951 och 1971.
Men även andra intressanta försändelser kan tas med.

Tar gärna emot bilder med intressanta singelfrankerigar.
De kan skickas till gunnar"kanellbulle"smps.se.
Scanna med 300 dpi och ange hur portot beräknats.

Många betraktar FDC som förpackningsmaterial men de fungerar bra som illustrationer för en katalogöversikt. Därför finns det några sidor med dylika.
FDC var inte heller massvara i början på 1950-talet och dessutom ingick inte alla automathäftesutgåvorna i PFA:s abonnement.

Finns även sidor för Gustav VI Adolf 70 år 1952, 80 år 1962 och 90 år 1972 samt bruksmärkena 1972-73 och bortgång 1973.

Rek till USA

Brev till USA med ofullständig adress.


>