Nytt och uppdateringar

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2017.

Nästa möte

Onsdag 26 september: Läs mer!

Onsdag 31 oktober: Läs mer!

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken "OM OSS" -> MEDLEMSBLAD
Upplagt till om med år 2016.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för hösten

  • 5 september
  • 3 oktober
  • 5 december

Läs mer!

Övrigt

Malmex2018    Malmex2018 - Nationell och regional utställning

Medlemmarnas frågespalt

Clowner

Clowner
Redaktionspersonalen från Tidningskontoret,

Vår medlem Arne O. Olsson vill gärna ha svar på vilka dessa clowner är och i vilket sammanhang kortet använts.

Läs mer i Hembygdsfilatelisten nummer 1 2018.
Svar kan mailas till webmaster.


Efterlysning

Postmöte i Örebro
Stämpel från Postmötet i Örebro 1901.

Denna stämpel finns inte upptagen i Handböckerna.
Läs mer i Hembygdsfilatelisten nummer 4 2017.


Vad hände egentligen i Härnösand 1858

Bläckmakulerad 4 S Bco

Det finns ett antal bläckmakulerade 4 skillingar och 12 öre Vapen från Härnösand 1858. De flesta har antagit att orsaken skulle vara någon form av brand. Problemet är att det går inte att hitta någon eldsvåda i källorna. Vad hände egentligen.
Läs mer i Hembygdsfilatelisten nummer 3 2017.


Retur Köpenhamn

Retur Köpenhman

En av våra medlemmar i Skåne vill ha information om denna stämpel.
Läs mer i Hembygdsfilatelisten nummer 3 2016.


Upplysningar kan sändas till webmaster.