HembygdsfilatelisternaProjekt och Forskning

Normalstämplar

Nst 16

Projektet Normalstämpel 16 har publicerats i följande nummer av
Hembygdsfilatelisten: 3/2003, 2/2004, 3/2004, 3/2005, 4/2005, 1/2006, 2/2006 och 3/2006.
En sammanställning finns på sidan för stämplar.

Nst 29

Normalstämpel 29 drivs av Anders Lundgren

Ottenby N 29

Ottenby N 29

Nst 39

Normalstämpel 39 drivs av Lars Axelsson

Göteborg N 39

Göteborg N 39

Nst 58

Normalstämpel 58 drivs av Hans von Euler

Persnäs N 58

Persnäs N 58

Nst 64

Normalstämpel 64 drivs i föreningens regi av Göran Heijtz

Byxelkrok N 64

Byxelkrok N 64

Lantbrevbärarnas gummistämplar

Rektangulära och fyrkantiga Lbb-stämplar saknar för närvande projektledare.

Läs mera!

LBB stämpelLBB stämpel

Inkjet

Inkjet (Bläckstrålestämplarna) drivs av Kjell Arvidsson.

Turstämplar

En sammanställning av Tur-stämplar i föreningens regi kom ut under våren 1999.
Denna sammanställning har vi för avsikt att hålla uppdaterad på vår hemsidan.
Informationen finns på sidan för TUR-stämplar.

Basarpost och Sidostämplar

Drivs av Gunnar Zetterman med stöd av Leif Bergman och Gunnar Lithén.

Se under fliken "STÄMPLAR -> SIDOSTÄMPLAR"

Olyckspost

Med olyckspost avses en försändelse som någonstans mellan avsändaren och mottagaren varit med om en olyckshändelse eller incident. Det kan vara ett brev på ett flygplan som störtat, ett fartyg som gått på grund, en järnvägsvagn som spårat ur, en bil som fattat eld etc.

Som olyckspost brukas också ibland räknas post som råkat ut för brottsliga handligar och tillfällen då gällande rutiner inte kunnats uppfyllas t ex pga  bränder, naturkatastrofer eller fientliga handlingar under krig.

Projekt drivs i samarbete med SSPD och Sveriges Militärpostsällskap.

SS Heimdall


Postställen

Postställen drevs av Gunnar Lithén.
Projektet är nu avslutat.


Upp