HembygdsfilatelisternaProjekt och Forskning

Normalstämplar

Nst 16

Projektet Normalstämpel 16 har publicerats i följande nummer av
Hembygdsfilatelisten: 3/2003, 2/2004, 3/2004, 3/2005, 4/2005, 1/2006, 2/2006 och 3/2006.
En sammanställning finns på sidan för stämplar.

Nst 29

Normalstämpel 29 drivs av Anders Lundgren

Ottenby N 29

Ottenby N 29

Nst 39

Normalstämpel 39 drivs av Lars Axelsson

Göteborg N 39

Göteborg N 39

Nst 58

Normalstämpel 58 drivs av Hans von Euler

Persnäs N 58

Persnäs N 58

Nst 64

Normalstämpel 64 drivs i föreningens regi av Göran Heijtz

Byxelkrok N 64

Byxelkrok N 64

Lantbrevbärarnas gummistämplar

Rektangulära och fyrkantiga Lbb-stämplar saknar för närvande projektledare.

Läs mera!

LBB stämpelLBB stämpel

Inkjet

Inkjet (Bläckstrålestämplarna) drivs av Kjell Arvidsson.

Turstämplar

En sammanställning av Tur-stämplar i föreningens regi kom ut under våren 1999.
Denna sammanställning har vi för avsikt att hålla uppdaterad på vår hemsidan.
Informationen finns på sidan för TUR-stämplar.

Postställen

Postställen drivs av Gunnar Lithén.

Basarpost och Sidostämplar

Drivs av Gunnar Zetterman med stöd av Leif Bergman och Gunnar Lithén.


Upp