HembygdsfilatelisternaNytt och uppdateringar

Många stämplera försvinner

nst 64 Enligt erhållen information måste alla stämplar innehålla ordet Postnord fr.o.m. den 1/1 2016. Det innebär att många stämplar kommer att bytas ut. Det är oklart om alla ombud även framledes kommer att ha stämplar eftersom de knappt används. Dokumentera gärna stämplarna i ditt område före och efter årsskiftet, speciellt intressant är uppgifter om postorter som upphör.
Göran Heijtz

Övrigt

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken "OM OSS" -> MEDLEMSBLAD

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Nästa möte

Onsdag 26 oktober: Läs mer!


Välkommen till vår Hemsida

 

Du som är intresserad av stämplar, brev och vykort.

Jarl-iByxelkrok-08

Då är Hembygdsfilatelisterna föreningen för dig!

Vad får du?

Tidningen

Tidningen Hembygdsfilatelisten med aktuella artiklar.
Föreningsmöten med information / föredrag / cirkulationshäften och möjligheter att träffa andra likasinnade samlare. 

Aktiviteter

Föreningen deltar på olika sätt i mässor, utställningar och andra filatelistiska evenemang i syfte att stimulera intresset för hembygdsfilatelin.

Postanvisning från 
    	Färjestaden

Postanvisning från Färjestaden

Boda järnvägstation

Böda järnvägstation.

Historik

Föreningen bildades 1983 och är en Riksförening under Sveriges Filatelistförbund.

Föreningen har nu cirka 450 medlemmar över hela landet. Vi samlar frimärken, försändelser och vykort av olika slag (postala dokument) som hör till ett visst landskap, kommun eller län. Många samlar hela Sverige med inriktning på en viss stämpeltyp. Det finns ingen begränsning vad gäller område

Kontakta oss

Om Du vill nå oss, skriv ett E-post till anders.bock @ comhem.se (utan blanka i adressen)
eller med ett vanligt brev till

Ordförande Anders Bock
Runebergsgatan 3, 4tr
114 29  STOCKHOLM.

För Hemsidan svarar Gunnar Zetterman.
Uppdaterad den 22 juni 2012.


Upp