Styrelse

Förbundet har en styrelse och den valdes av kongressen den 17 april 2016

Hela SFF-styrelsen 2016–2018 med från vänster: Leif Ledmyr, Christer Karlsson, Lars Haagen, Bo Dahlner, Ulf Johansson, Jan Palmén och Ivan Forsgren. Foto: Ulf Nilsson

Hela SFF-styrelsen 2016–2018 med från vänster: Leif Ledmyr, Christer Karlsson, Lars Haagen, Bo Dahlner, Ulf Johansson, Jan Palmén och Ivan Forsgren. Foto: Ulf Nilsson

Adjungerad: Lars Nordberg

Ungdomsförbundet SFU har även närvarorätt vid styrelsemöten

 
Valberedning (tre ordinarie och en suppleant)

Revisorer

Hedersordförande

 
Drivs av Wordpress, av Cynatic