Estex 2018

estex-2018-logo-170830

Inbjudan till Estex 2018

IEPS – The International Estonian Philatelic Society – den estniska motsvarigheten till Sveriges Filatelist-Förbund – inbjuder svenska utställare att delta i Estex 2018. Det är första gången sedan 1993 som en större internationell frimärks- och vykortsutställning genomförs i Estland.

Syftena med  Estex 2018 är
– att uppmärksamma Republiken Estlands 100-årsjubileum
– att fira att det är 100 år sedan de första estniska frimärken gavs ut
– att utöka de filatelistiska kontakterna och det filatelistiska samarbetet runt Östersjön

Estex 2018 genomförs i Tallinn från fredagen den 13 till söndagen den 15 juli 2018. Utställningen har fått FEPA-godkännande.

Specialreglementet för utställningen finns tillgängligt på utställningens officiella hemsida – för närvarande  på engelska (www.estex2018.eu , Exhibition – Regulations)

Anmälningsblankett, som ska fyllas i på hemsidan och därefter skrivas ut finns på hemsidan under Exhibition – Application. Blanketten är skapad för elektronisk hantering. Därför saknas rad för namnteckning.

Specialreglementet redovisar alla väsentliga allmänna bestämmelser för deltagande i utställningen.

För svenska utställare gäller dessutom följande:
– Anmälan, tillsammans med titelsida/plan och eventuell synopsis ska ha kommit den svenska kommissarien tillhanda senast den 1 februari 2018. Den ska skickas med vanlig post och signeras längst ner i högra hörnet som vidimering att man accepterar förevarande reglementen.
– Exponat, anmälningsblankett och eventuell synopsis ska vara utformade på engelska eller tyska
– Utöver ramavgift/avgift för litteraturexponat tillkommer en utställaravgift om 600 kronor.
– Antagna exponat ska vara försäkrade enligt svenska regler.

Kontaktuppgifter till svensk kommissarie
Mats Söderberg
Ellagårdsvägen 135
187 45 Täby
070–733 04 80
mats.soderberg@mbox302.swipnet.se

Drivs av Wordpress, av Cynatic