Samlarföreningen Bältespännarna

Föreningen bildades 1966 i Göteborg av en liten skara samlare av främst privat lokalpost. Namnet Bältespännarna tog föreningen efter Johan Peter Molins staty som avbildats på ett frimärke från Göteborgs Privata Lokalpost år 1888.

 

Här finns dagordning till årsmöte 170422 (pdf)

Här finns verksamhetsberättelsen för  2016 (pdf) 

Här finns listan till auktionen 2/10 2016 – tre bildsidor på slutet (pdf)

 

Bältespännarna 50 år!

Helgen 1–2 oktober firar vi vårt bältespännarjubileum i Stockholm. På Postmuseum har vi dessa dagar aktiviteter för alla medlemmar och inte minst för att göra PR för vår filateli för alla intresserade. Det blir en utställning, föredrag, PR- och försäljningsbord och en stor jubileumsauktion. Alla besökare får även en välkomstgåva! Tiderna är klockan 11–16 på lördagen och samma på söndagen.

Vi kommer att ha en speciellt framtagen bredvidstämpel (3-kantig!) som all post kommer att stämplas med.

Jubileumsauktionen blir på söndagen, start klockan 13.00. Denna gång är det extra gott om godbitar, från enstaka objekt till hela samlingar. Mycket material kommer från den framlidne Åke Torkelstams samlingar och baserar sig på hans cirka 40-åriga samlande. Det här är ett verkligt guldläge att få tag på material som sällan ses! Vi har sagt det förr, men inför denna auktion är det extra viktigt att läsa hela auktionskatalogen (alla objekt har denna gång inte kunnat sorteras gruppvis) liksom att studera objekten närmare vid visning. I många av samlingarna finns det gott om finesser!

Lördagskvällen 1 oktober
På lördagskvällen blir det jubileumsmiddag! Den hålls på Telefonvägen 17 i Hägersten, i Brf Svanens föreningslokal, där vi varit förr. En passande jubileumsmeny håller på att komponeras!

Middagen blir i traditionell bältespännaranda med obligatoriska ”specialare”. Några är redan anmälda (oj, vilka objekt!) och vi hoppas fler medlemmar tar med sig för att dela ut.

Efter middagen blir det lika traditionsenligt en ”spontan exklusiv auktion”, denna gång med ”specialare” och ”superspecialare” av föreningens egna utgåvor. Räkna med ”upplaga 10 ex” eller liknande, provtryck, omvända färger och så vidare.

Förbokning önskas till middagen. Vill du komma med så är det ännu möjligt genom att betala in 290:- (för mat och dryck) till föreningens plusgiro 4 53 97-7 senast den 23 september.

Igen, så hoppas vi att så många som möjligt kan komma till denna jubileumshelg och middag. Du, som kanske inte varit med tidigare: känn dig extra välkommen!

Välkommen till Sf. Bältespännarnas jubileumsfirande!

Våra samlingsområden

Här ryms många olika, kanske lite annorlunda, samlingsområden. Hur många och vilka är inte så lätt att en gång för alla bestämma.

En orsak är att flera sådana områden efter en period av forskning och beskrivning tas med i och berikar de traditionella frimärkskatalogerna. Så har till exempel skett med förfilateli, helsaker, militärpost, postala etiketter och privat lokalpost. Ibland beskrivs områdena först i en specialkatalog. Så har skett med till exempel privat lokalpost, skyddsperforering och svarslösen. En annan orsak är att ständigt nya områden dyker upp, tas om hand av intresserade samlare och utvecklas. Man kan säga att annorlunda filateli är den vanliga filatelins spjutspets in i framtiden. Ett känselspröt som fångar in nya och för samlaren intressanta områden.

Gränsdragningen mot den traditionella filatelin är inte särskilt intressant. Det väsentliga är att de nya områdena blir föremål för systematisering och forskning på samma sätt som inom övriga delar av filatelin. Att syssla med outforskade eller mindre kartlagda områden skänker stimulans och upptäckarglädje. Till och med den som föredrar ett alldeles eget område kan här finna ett sådant.

Annorlunda filateli omfattar bland mycket annat olika slag av märken som utan att vara frankotecken även används i postala sammanhang. Det kan till exempel vara provmärken, brevmärken och postbankens sparmärken. Det kan också vara andra märken med samma utseende och funktion som frimärken, som är kvitto på erlagd avgift till någon myndighet, till exempel järnvägsfraktmärken, telegrafmärken, stämpelmärken och skattemärken. Även etiketter av olika slag räknas hit, till exempel rek, ass och internationella svarskuponger.

I den engelskspråkiga delen av världen kallas de för Cinderella Stamps eller Askungemärken. Hithörande områden har nämligen i en del länder, däribland Sverige, delvis precis som Askungen blivit styvmoderligt behandlade.

I Sverige kallas denna typ av filateli också för Bältespännarfilateli. Det uttrycket används ibland som rubrik för en viss typ av material som utbjuds på de stora frimärksauktionerna. Som Du säkert förstår av det ovan sagda så måste det finnas en postal anknytning eller i vissa fall anknytning till annan myndighetsutövning för att ett område skall gå in under benämningen Bältespännarfilateli.

Så blir jag medlem

Tycker du annorlunda filateli verkar intressant? Medlemsavgiften är 120 kronor per år och betalas enklast till plusgirokonto 45397–7.

  • Vill du veta mera når du vår kassör;
    Samlarföreningen Bältespännarna
    c/o Wahlbom
    Humlegränd 6A, 179 60 Stenhamra eller någon av våra kontaktpersoner;

Föreningens styrelse och kontaktpersoner

Här finns en rapport från årsmötet i Värnamo 2015 (inlagt 150604)

Drivs av Wordpress, av Cynatic