Svenska Czeslaw Slania-Samfundet

Ordförande: Rolf Korling
Sekreterare och kontaktman: Claes Fellström
Kassör: Arne Sandström

Vi har två möten per år: Årsmöte plus höstmöte

Årets årsmöte avhålls den 10 mars 2018 klockan 11.00 i samband med Samlarmässan i Näsbypark centrum

På internet från 180201

Drivs av Wordpress, av Cynatic